نماد تامین سرمایه بانک ملت تامین سرمایه بانک ملت

عدم نمایش در پرتفو
مهری باقرکاظمی   تامین سرمایه بانک ملت   شنبه 30 فروردین 1399-10:34
2
رانت و بی‌عدالتی در خرید از صف‌های سنگین
وحید منجزی   تامین سرمایه بانک ملت   چهار شنبه 20 فروردین 1399-20:5
7
پرتفوی ناقص العضو
سید حمید رضا یاسینی   تامین سرمایه بانک ملت   سه شنبه 20 اسفند 1398-13:19
3
عدم خرید عرضه اولیه
هانیه نمکین   تامین سرمایه بانک ملت   سه شنبه 20 اسفند 1398-8:42
2
ثبت مجدد عرضه اولیه تملت و شصدف
امیر سوری   تامین سرمایه بانک ملت   پنج شنبه 15 اسفند 1398-16:12
20
اشکال در خرید عرضه اولیه
حسین حیدری   تامین سرمایه بانک ملت   پنج شنبه 15 اسفند 1398-15:17
17
عدم خرید عرضه اولیه
امیر سوری   تامین سرمایه بانک ملت   پنج شنبه 15 اسفند 1398-9:48
65
عدم خرید اتوماتیک عرضه اولیه تملت
محمدرضا شکوهی   تامین سرمایه بانک ملت   پنج شنبه 15 اسفند 1398-0:26
61
عدم خرید
سیدپرویز حسینی شه پیری   تامین سرمایه بانک ملت   چهار شنبه 14 اسفند 1398-23:27
11
تملت و شصدف ، چهارشنبه عرضه اولیه میشوند
علی قطاع   تامین سرمایه بانک ملت   سه شنبه 13 اسفند 1398-11:34
32
عرضه اولیه تملت (حتی بدون نقدینگی)
مجید نیک یار   تامین سرمایه بانک ملت   سه شنبه 13 اسفند 1398-8:15
192
عرضه اولیه سهام شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
محمدرضا عباسی   تامین سرمایه بانک ملت   دو شنبه 12 اسفند 1398-21:52
59