نماد صنعتی دوده فام صنعتی دوده فام

واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل شرکت های دوده صنعتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنعتی دوده فام   جمعه 26 اردیبهشت 1399-15:49
14
فروش سهام تکی
جمال الدین هیوه چی   صنعتی دوده فام   چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399-11:28
1
چطوری در صف با آخرین قیمت بمونیم
علیرضا کریمی   صنعتی دوده فام   سه شنبه 27 اسفند 1398-22:58
2
اعتراض
محمد رمضانی   صنعتی دوده فام   شنبه 17 اسفند 1398-17:14
0
عرضه اولیه شصدف (حتی بدون نقدینگی)
مجید نیک یار   صنعتی دوده فام   سه شنبه 13 اسفند 1398-8:17
182