نماد سرمایه گذاری صدرتامین سرمایه گذاری صدرتامین

  • 1399/01/18
  • نماد : تاصيكو (سرمایه گذاری صدرتامین)
  • آخرین قیمت : 2,200
  • حجم معاملات : 8,238,061
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 120.00%

تاصيكو (سرمایه گذاری صدرتامین)

نماد تاصيكو
آخرین قیمت 2,200
قیمت پایانی 2,200
درصد تغییر قیمت 120.00%
تغییر قیمت 1200
بالاترین قیمت 2,200
پایین ترین قیمت 2,200
قیمت دیروز 1,000
حجم 8,238,061
ارزش 18,123,734,200
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 5,569
حداکثر قیمت مجاز 6,155
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 8,947,745
واحد تحلیل مبین سرمایه
دو زیرمجموعه تاصیکو در راه بازار سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه گذاری صدرتامین   یک شنبه 27 مرداد 1398-9:11
5