نماد پلی پروپیلن جم - جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن

  • 1398/10/28
  • نماد : جم پيلن (پلی پروپیلن جم - جم پیلن)
  • آخرین قیمت : 22,500
  • حجم معاملات : 1,019,145
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 2,150.00%

جم پيلن (پلی پروپیلن جم - جم پیلن)

نماد جم پيلن
آخرین قیمت 22,500
قیمت پایانی 22,500
درصد تغییر قیمت 2,150.00%
تغییر قیمت 21500
بالاترین قیمت 22,500
پایین ترین قیمت 22,500
قیمت دیروز 1,000
حجم 1,019,145
ارزش 22,930,762,500
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 30,781
حداکثر قیمت مجاز 34,021
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 302,352
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت جم پیلن
واحد تحلیل مبین سرمایه   پلی پروپیلن جم - جم پیلن   یک شنبه 30 تیر 1398-10:36
3