نماد پلی پروپیلن جم - جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن

  • 1398/07/02
  • نماد : جم پيلن (پلی پروپیلن جم - جم پیلن)
  • آخرین قیمت : 29,800
  • حجم معاملات : 6,410,931
  • قیمت دیروز : 29,890
  • درصد تغییرات : -0.30%

جم پيلن (پلی پروپیلن جم - جم پیلن)

نماد جم پيلن
آخرین قیمت 29,800
قیمت پایانی 30,187
درصد تغییر قیمت -0.30%
تغییر قیمت -90
بالاترین قیمت 30,995
پایین ترین قیمت 29,102
قیمت دیروز 29,890
حجم 6,410,931
ارزش 193,526,322,503
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 25,698
حداکثر قیمت مجاز 28,402
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 372,356
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت جم پیلن
واحد تحلیل مبین سرمایه   پلی پروپیلن جم - جم پیلن   یک شنبه 30 تیر 1398-10:36
3