نماد غلتک سازان سپاهان غلتک سازان سپاهان

  • 1399/05/18
  • نماد : فسازان (غلتک سازان سپاهان)
  • آخرین قیمت : 8,400
  • حجم معاملات : 309,385
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 740.00%

فسازان (غلتک سازان سپاهان)

نماد فسازان
آخرین قیمت 8,400
قیمت پایانی 8,400
درصد تغییر قیمت 740.00%
تغییر قیمت 7400
بالاترین قیمت 8,400
پایین ترین قیمت 8,400
قیمت دیروز 1,000
حجم 309,385
ارزش 2,598,834,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 43,690
حداکثر قیمت مجاز 48,270
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,133,530
تحلیل فسازان با نگاه بد بینانه
هادي گلي كيكاسري   غلتک سازان سپاهان   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-21:17
1
تحلیل فسازان
هادي گلي كيكاسري   غلتک سازان سپاهان   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-20:44
1
تحلیل تکنیکال فسازان آپدیت
محسن سلیمانی   غلتک سازان سپاهان   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-2:53
0
تحلیل تکنیکال فسازان
محسن سلیمانی   غلتک سازان سپاهان   دو شنبه 15 اردیبهشت 1399-23:11
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی غلتک سازان سپاهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   غلتک سازان سپاهان   یک شنبه 31 فروردین 1399-10:22
3
روند حرکتی فسازان
وهاب بهرامی   غلتک سازان سپاهان   جمعه 15 آذر 1398-13:58
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل شرکت غلتک سازان سپاهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   غلتک سازان سپاهان   یک شنبه 27 مرداد 1398-15:7
6
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت غلتك سازان سپاهان (فسازان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت سفارش ...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار مي رساند، نماد معاملاتي شركت غلتك سازان سپاهان (فسازان) در حالت مجاز - محفوظ باقي مي ماند و در ساعت 12:30 آماده انجام...
پیغام ناظر
به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند در روز دوشنبه مورخ 28/05/1398 تعداد هفتاد و پنج ميليون سهم معادل 20درصد از سهام شرکت غلتك سازان سپاه...