نماد پتروشیمی نوری پتروشیمی نوری

  • 1398/06/27
  • نماد : نوري (پتروشیمی نوری)
  • آخرین قیمت : 33,380
  • حجم معاملات : 3,831,004
  • قیمت دیروز : 33,969
  • درصد تغییرات : -1.73%

نوري (پتروشیمی نوری)

نماد نوري
آخرین قیمت 33,380
قیمت پایانی 33,143
درصد تغییر قیمت -1.73%
تغییر قیمت -589
بالاترین قیمت 33,750
پایین ترین قیمت 33,000
قیمت دیروز 33,969
حجم 3,831,004
ارزش 126,970,729,687
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 32,271
حداکثر قیمت مجاز 35,667
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 294,881
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری مجمع عمومی عادی پتروشیمی نوری
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی نوری   سه شنبه 1 مرداد 1398-11:16
1