نماد صنايع ماشينهاي اداري ايران صنايع ماشينهاي اداري ايران

واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی صنایع ماشین های اداری ایران(مادیرا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع ماشینهای اداری ایران   شنبه 3 آذر 1397-22:12
10
زمان یازدهمین عرضه اولیه مشخص شد/ جزییات واگذاری شرکت خانوداگی
سعید معزز   صنایع ماشینهای اداری ایران   چهار شنبه 30 آبان 1397-7:40
1
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع ماشين هاي اداري ايران (ماديرا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه الف...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ماديرا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت صنايع ماشين هاي ادار...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1352/الف/97 مورخ 1397/09/28 اين شرکت، بازارگرداني سهام شركت صنايع ماشين ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1352/الف/97 مورخ 1397/09/28 اين شرکت، بازارگرداني سهام شركت صنايع ماشين ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع ماشين هاي اداري ايران (ماديرا1) پس از برگزاري كنفرانس اصلاع رساني در خ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (ماديرا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفران...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت صنايع ماشين هاي اد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت صنايع ماشين هاي اد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (ماديرا1) راس ساعت 12 امروز دوشنبه مورخ 1397/09/05 مقت...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت در خصوص عرضه اوليه سهام شرکت صنايع ماشين هاي اداري ايران (سهامي عام) در نماد (ماديرا1) ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 یک شنبه 31 مرداد 1395 3
2 شنبه 10 تیر 1396 49
3 شنبه 23 تیر 1397 شنبه 24 آذر 1397 55 دانلود