نماد کشت و صنعت دشت خرم دره کشت و صنعت دشت خرم دره

  • 1399/06/31
  • نماد : زدشت (کشت و صنعت دشت خرم دره)
  • آخرین قیمت : 1,950
  • حجم معاملات : 385,295
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 95.00%

زدشت (کشت و صنعت دشت خرم دره)

نماد زدشت
آخرین قیمت 1,950
قیمت پایانی 1,950
درصد تغییر قیمت 95.00%
تغییر قیمت 950
بالاترین قیمت 1,950
پایین ترین قیمت 1,950
قیمت دیروز 1,000
حجم 385,295
ارزش 751,325,250
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 49,892
حداکثر قیمت مجاز 55,142
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت نماد مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 952,073
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره
واحد تحلیل مبین سرمایه   کشت و صنعت دشت خرم دره   شنبه 18 آبان 1398-8:53
1
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زدشت1) سه شنبه 1 مرداد 1398-9:30

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره (زدشت1) پس از افشاي اطلاعات...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (زدشت1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت كشت و صنعت دشت خرم دره...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زدشت1) شنبه 28 اردیبهشت 1398-10:55

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره(زدشت1) پس از افشاي اطلاعات ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (زدشت1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت كشت و صنعت دشت خرم دره م...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زدشت1) سه شنبه 20 فروردین 1398-10:4

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره (زدشت1) پس از برگزاري كنفر...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره (زدشت1) پس از برگزاري مجمع ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1362/الف/97 مورخ 1397/10/18 اين شرکت، روز يكشنبه مورخ 1397/10/23 تعداد 103،5...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1362/الف/97 مورخ 1397/10/18 اين شرکت، روز يكشنبه مورخ 1397/10/23 تعداد 103،5...