نماد کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

  • 1399/05/18
  • نماد : زكشت (کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت)
  • آخرین قیمت : 3,150
  • حجم معاملات : 327,715
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 215.00%

زكشت (کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت)

نماد زكشت
آخرین قیمت 3,150
قیمت پایانی 3,150
درصد تغییر قیمت 215.00%
تغییر قیمت 2150
بالاترین قیمت 3,150
پایین ترین قیمت 3,150
قیمت دیروز 1,000
حجم 327,715
ارزش 1,032,302,250
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 52,839
حداکثر قیمت مجاز 58,401
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 944,395
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت (زکشت1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و ت...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زکشت1) چهار شنبه 2 مرداد 1398-9:26

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت (زکشت1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و ت...