نماد کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

  • 1398/11/04
  • نماد : زكشت (کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت)
  • آخرین قیمت : 3,150
  • حجم معاملات : 327,715
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 215.00%

زكشت (کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت)

نماد زكشت
آخرین قیمت 3,150
قیمت پایانی 3,150
درصد تغییر قیمت 215.00%
تغییر قیمت 2150
بالاترین قیمت 3,150
پایین ترین قیمت 3,150
قیمت دیروز 1,000
حجم 327,715
ارزش 1,032,302,250
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 39,544
حداکثر قیمت مجاز 43,706
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت (زکشت1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و ت...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زکشت1) چهار شنبه 2 مرداد 1398-9:26

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت (زکشت1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و ت...