نماد مادیرا مادیرا

  • 1399/09/15
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزراش6 ماهه شرکت صنایع ماشین های اداری ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع ماشین های اداری ایران   چهار شنبه 30 مهر 1399-10:31
2
تحلیل مادیرا
فرید آقایاری   صنایع ماشین های اداری ایران   سه شنبه 6 خرداد 1399-0:40
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت مادیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع ماشین های اداری ایران   شنبه 3 خرداد 1399-15:45
7
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات مادیرا
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع ماشین های اداری ایران   دو شنبه 9 دی 1398-16:7
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع ماشین های اداری ایران   شنبه 25 خرداد 1398-13:9
2