نماد صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس

واحد تحلیل مبین سرمایه
مسیر حرکت لوتوس پارسیان به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس   دو شنبه 12 آذر 1397-11:27
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
ویژگی های صندوق سرمایه گذاری طلا
واحد تحلیل مبین سرمایه   صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس   سه شنبه 22 خرداد 1397-9:58
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ذوب1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان مت...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نمادهاي معاملاتي نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي11) و فعالان بورس انرژي (انرژ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت احياء صنايع خراسان (واحصا1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس انرژي ايران (انر‍‍ژي31) پس از رفع موارد منجر به تعليق در قال...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فن آوا1) یک شنبه 27 مرداد 1398-11:38

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت س...
پیغام ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي(غنوش) یک شنبه 27 مرداد 1398-11:23

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت نوش مازندران(غنوش)با توجه به عدم كشف قيمت با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اختيار خريد شركت سرمايه گذاري دارويي تامين (ضپكو807) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (تيپيكو)مبني بر برگزاري مج...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت سرمايه گذاري دارويي تامين (هپكو806) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (تيپيكو)مبني بر...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (واحصا1) یک شنبه 27 مرداد 1398-10:55

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت احياء صنايع خراسان (واحصا1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم ...