شرایط و ضوابط دریافت اعتبار

شرکت کارگزاری مبین سرمایه همواره به عنوان کارگزار پیشرو در زمینه ارائه خدمات اعتباری به مشتریان خود در بازار سرمایه کشور شناخته شده است. از آنجا که درخواست ها برای دریافت اعتبار از شرکت رو به افزایش است، لذا شرایط دریافت اعتبار به متقضیان به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است که کلیه قوانین و اعتباری شرکت مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل خرید اعتباری سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

کلیات شرایط دریافت اعتبار از شرکت به شرح زیر می باشد:
  • ثبت نام در کارگزاری مبین سرمایه از طریق club.mobinsb.com
  • مراجعه حضوری به یکی از شعب کارگزاری مبین سرمایه
  • تکمیل فرم قرارداد اعتباری و سایر فرمهای مربوط به دریافت اعتبار
  • ارائه تضامین و وثایق مورد نیاز جهت دریافت اعتبار
  • ارائه برگ سهام جهت انجام امور مربوط به تغییر ناظر (در صورتیکه مشتری دارای سبد سهام در سایر کارگزاری ها باشد)
  • اعتبار سنجی مشتریان بر مبنای آئین نامه اعتباری شرکت
  • فریز نمودن دارایی سهام مشتری به عنوان وثیقه نزد کارگزار

ضمناً، میزان اعتبار بر مبنای گردش حساب مشتریان محاسبه خواهد شد و اعتبار مشتریان هیچگاه بالاتر از حساب تضمین مشتریان (60% ارزش دارایی سهام به استثنای بازار پایه و 90% ارزش دارایی اوراق مشارکت) نخواهد بود. در صورتی که اعتبار مشتری بالاتر از ارزش تضمین وی باشد، مشتری اصطلاحاً مارجین کال شده و بایستی در همان روز اقدام به تسویه بدهی مازاد بر اعتبار خود نماید