ایجاد پست جدید فید خبری گروه بنیادی
# عنوان
76 جزئیات طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز
عبداله رستمی   شنبه 18 فروردین 1397-10:45   0
77 NAV سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی )
78 غپآذر
79 رشد ؟
مهرداد علیزاده   چهار شنبه 18 مرداد 1396-10:37   فولاد مبارکه اصفهان   0
80 این طلسم باید شکسته شود وشاخص کل با حمایت بسمت 82000واحد برود بعد نمادهای بانکی کامل باز گشایی شود ونقدینگی بعد از این ماجراها باعث روان شدن معاملات میشود این سناریو اینده بورس است اگر وضعیت طور دیگری رقم نخورد
محمد عطائی   سه شنبه 3 مرداد 1396-22:1   بانک صادرات ایران   0
81 انحراف اوپک از توافقات نفتی
عبداله رستمی   شنبه 24 تیر 1396-12:52   0
82 انحراف اوپک از توافقات نفتی
عبداله رستمی   شنبه 24 تیر 1396-12:52   0
83 عطش بازار فولاد برای شمش
عبداله رستمی   سه شنبه 20 تیر 1396-10:9   0
84 شرایط جدید پخش پس از دریافت بدهی از دولت
سجاد محمدی   جمعه 12 خرداد 1396-18:47   ح. پخش البرز   0
85 همراه تریدر
مریم بشیری گودرزی   دو شنبه 24 آبان 1395-12:55   3
86 پیشنهاد خرید کروی
87 رتبه نخست "به پرداخت ملت" در خاورمیانه
محمدرضا قاسمی   دو شنبه 26 مهر 1395-15:31   0
88 آشنایی با مفاهیم و مقررات مالی بانکی
محمدرضا قاسمی   دو شنبه 26 مهر 1395-10:30   0
89 مجوز پرواز
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   سه شنبه 20 مهر 1395-14:36   0
90 پیام جدید رئیس جمهور ایران به بازار جهانی نفت
محمدرضا قاسمی   دو شنبه 29 شهریور 1395-11:38   0
صفحه 6 از 11