ایجاد پست جدید فید خبری گروه بنیادی
# عنوان
1 خبر ویژه در خصوص 500 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و شروع عملیات باطله برداری از معادن
وحید زاده ربانیان   یک شنبه 10 شهریور 1398-14:44   معادن‌ بافق‌   3
2 ورود پول هوشمند
پیمان محمدی رایگانی   شنبه 12 مرداد 1398-18:58   سیمرغ   3
3 تعدیل مثبت
4 تحلیل بنیادی پتروشیمی نوری (برزویه)
5 اخبار و شایعات داغ بروز رسانی شده کبافق
وحید زاده ربانیان   دو شنبه 17 تیر 1398-21:10   معادن‌ بافق‌   3
6 فروش 5270 تن شمش روی در خرداد ماه 98 و تایید افزایش سرمایه 500 درصدی از محل سود انباشته توسط حسابرس
الهه مدنی   جمعه 31 خرداد 1398-21:40   معادن‌ بافق‌   0
7 اخبار و شایعات داغ بروز رسانی شده کبافق
دانیال ربانیان   جمعه 31 خرداد 1398-1:12   معادن‌ بافق‌   0
8 افزایش سرمایه 500 درصدی از محل سود انباشته ئر مجمع تیر ماه 98
دانیال ربانیان   چهار شنبه 29 خرداد 1398-1:21   معادن‌ بافق‌   2
9 سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس
داود نیکزاد   سه شنبه 20 آذر 1397-14:42   سرمایه گذاری ارس صبا   0
10 چکاپا
داود نیکزاد   یک شنبه 18 آذر 1397-10:22   گروه صنایع کاغذ پارس   1
11 پیشنهاد خرید
پیمان محمدی رایگانی   یک شنبه 20 آبان 1397-22:13   پتروشیمی شازند   1
12 سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس
داود نیکزاد   پنج شنبه 17 آبان 1397-15:34   سرمایه گذاری ارس صبا   0
13 گزارش قنقش
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   چهار شنبه 16 آبان 1397-21:33   قندنقش‌جهان‌   0
14 آمار شپنا
15 باحالترین تعدیل مثبت 20% جهرم. آخه از کجا
صفحه 1 از 7