ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
121 تحلیل فسازان با نگاه بد بینانه
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-21:17   غلتک سازان سپاهان   1
122 تحلیل شاخص کل
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-21:12   1
123 تحلیل ونفت
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-21:8   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   2
124 تحلیل خفنر
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-21:3   فنرسازی‌خاور   1
125 تحلیل فسازان
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-20:44   غلتک سازان سپاهان   1
126 لطفا تحلیل دلخواه و گمراه کننده در سایت قرار ندهید
آریو برزگری   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-8:34   پدیده شیمی قرن   16
127 تحلیل تکنیکال فسازان آپدیت
محسن سلیمانی   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-2:53   غلتک سازان سپاهان   0
128 سرمایه گذاری بر روی صندوق های سرمایه گذاری طلا ؟
محسن سلیمانی   سه شنبه 23 اردیبهشت 1399-13:46   2
129 تحلیل تکنیکال نماد داوه
وهاب همتی   سه شنبه 23 اردیبهشت 1399-2:36   داروسازی آوه سینا   1
130 تحلیل تکنیکال قرن
محسن سلیمانی   دو شنبه 22 اردیبهشت 1399-16:10   پدیده شیمی قرن   2
131 درخواست تحلیل پدیده شیمی قرن
رامین فرهنگیان قهفرخی   چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399-2:9   پدیده شیمی قرن   3
132 تحلیل تکنیکال پترول
طیبه پزشکی   سه شنبه 16 اردیبهشت 1399-8:56   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   1
133 تحلیل تکنیکال وخارزم
محسن سلیمانی   سه شنبه 16 اردیبهشت 1399-0:15   سرمایه گذاری خوارزمی   4
134 تحلیل تکنیکال خمحرکه
محسن سلیمانی   دو شنبه 15 اردیبهشت 1399-23:56   نیرو محرکه‌   6
135 تحلیل تکنیکال وثوق
محسن سلیمانی   دو شنبه 15 اردیبهشت 1399-23:34   سرمایه گذاری وثوق امین   0