ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
106 شاخص کل رو تحلیل کنید لطفا
سحر امیری   شنبه 3 خرداد 1399-22:25   5
107 ثبت سفارش
صادق علیمی   جمعه 2 خرداد 1399-16:16   پلیمر آریا ساسول   9
108 تحلیل تکنیکال شسپا
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 1 خرداد 1399-21:38   نفت سپاهان   5
109 تحلیل شاخص کل
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 1 خرداد 1399-21:30   1
110 تحلیل وتجارت
هادي گلي كيكاسري   چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-21:5   بانک تجارت   0
111 تحلیل شتران
هادي گلي كيكاسري   چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-20:26   پالایش نفت تهران   1
112 تحلیل پترول
هادي گلي كيكاسري   چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-20:23   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   1
113 تحلیل شاخص کل
هادي گلي كيكاسري   چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-20:18   1
114 تحلیل غمینو
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-19:0   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   4
115 تحلیل تکنیکال سیستم
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-17:34   همکاران سیستم   0
116 تحلیل تکنیکال شسپا
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-17:31   نفت سپاهان   0
117 تحلیل شپلی
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-17:4   پلی اکریل ایران   1
118 تحلیل شپنا
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-16:17   پالایش نفت اصفهان   4
119 تحلیل حسینا
120 تحلیل دکیمی
هادي گلي كيكاسري   شنبه 27 اردیبهشت 1399-23:4   کیمیدارو   3
صفحه 8 از 63