ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
91 درخواست تحلیل فپنتا
علي يزداني كچوئي   چهار شنبه 7 خرداد 1399-11:42   سپنتا   0
92 تحلیل تکنیکال وبصادر
محسن سلیمانی   چهار شنبه 7 خرداد 1399-9:12   بانک صادرات ایران   3
93 تحلیل تکنیکال شوینده
محسن سلیمانی   چهار شنبه 7 خرداد 1399-8:53   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   1
94 تحلیل تکنیکال فروس
محسن سلیمانی   چهار شنبه 7 خرداد 1399-8:29   فروسیلیس‌ ایران‌   0
95 درخواست تحلیل نماد شوینده
96 درخواست تحلیل وبصادر
احمد برتر   سه شنبه 6 خرداد 1399-18:9   بانک صادرات ایران   1
97 تحلیل تکنیکال دماوند
محسن سلیمانی   سه شنبه 6 خرداد 1399-16:44   تولید نیروی برق دماوند   7
98 تحلیل مادیرا
99 تحلیل شاخص کل بورس
فرید آقایاری   سه شنبه 6 خرداد 1399-0:8   0
100 تحلیل تکنیکال خگستر
101 تحلیل تکنیکال ثاباد
102 تحلیل تکنیکال کاوه
محسن سلیمانی   دو شنبه 5 خرداد 1399-17:6   فولاد کاوه جنوب کیش   2
103 تحلیل تکنیکال ذوب
محسن سلیمانی   دو شنبه 5 خرداد 1399-9:13   سهامی ذوب آهن اصفهان   5
104 تحلیل شاخص
محسن سلیمانی   یک شنبه 4 خرداد 1399-13:57   5
105 شاخص کل رو تحلیل کنید لطفا
سحر امیری   شنبه 3 خرداد 1399-22:25   6
صفحه 7 از 63