ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
91 The Gartley Pattern
92 مدل ایده آل گارتلی
93 کراس تنکنسن و کیجونسن
عباسعلی گل محمدی زیارتی   پنج شنبه 6 دی 1397-14:33   صنعتی بهپاک   2
94 واگرایی ثمسکن
95 تحلیل تکنیکال نماد سرچشمه
محسن امانلو   یک شنبه 25 آذر 1397-13:45   سرمایه گذاری مس سرچشمه   9
96 نفوذ نمودار سکه رفاه به محدوده حمایتی هارمونیک
97 شپلی
داود نیکزاد   دو شنبه 19 آذر 1397-22:19   پلی‌اکریل‌   0
98 فملی کماکان درمسیررشد
99 فملی
100 اهداف سکه
101 ثنور-واچ لیست
حمیده علیزاده   چهار شنبه 24 مرداد 1397-11:18   سرمایه گذاری کوه نور   2
102 واچ لیست
103 واگرایی کترام
104 لبوتان
105 قلرست
محسن امانلو   سه شنبه 9 مرداد 1397-16:37   قند لرستان‌   5
صفحه 7 از 53