ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
76 موجشماری
ربابه صفری   دو شنبه 8 بهمن 1397-8:53   صنعت روی زنگان   0
77 موجشماری
78 موجشماری
ربابه صفری   سه شنبه 2 بهمن 1397-1:59   آتیه داده پرداز   0
79 The Gartley Pattern
80 مدل ایده آل گارتلی
81 کراس تنکنسن و کیجونسن
عباسعلی گل محمدی زیارتی   پنج شنبه 6 دی 1397-14:33   صنعتی بهپاک   2
82 واگرایی ثمسکن
83 تحلیل تکنیکال نماد سرچشمه
محسن امانلو   یک شنبه 25 آذر 1397-13:45   سرمایه گذاری مس سرچشمه   9
84 نفوذ نمودار سکه رفاه به محدوده حمایتی هارمونیک
85 شپلی
داود نیکزاد   دو شنبه 19 آذر 1397-22:19   پلی‌اکریل‌   0
86 فملی کماکان درمسیررشد
87 فملی
88 اهداف سکه
89 ثنور-واچ لیست
حمیده علیزاده   چهار شنبه 24 مرداد 1397-11:18   سرمایه گذاری کوه نور   2
90 واچ لیست
صفحه 6 از 52