ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
61 بررسشی نموداری ذوب آهن اصفهان
سیدرضا قدمگاهی   یک شنبه 13 مرداد 1398-1:11   سهامی ذوب آهن اصفهان   3
62 بررسی نموداری سرمایه گذاری میراث فرهنگی
63 بررسی نموداری پلی اکریل ایران
سیدرضا قدمگاهی   یک شنبه 13 مرداد 1398-0:30   پلی‌اکریل‌   1
64 بررسی نموداری لنت ترمز ایران
سیدرضا قدمگاهی   جمعه 11 مرداد 1398-16:8   لنت‌ ترمزایران‌   1
65 خلنت
حسن دهقانی چلان علیا   پنج شنبه 10 مرداد 1398-23:10   لنت‌ ترمزایران‌   0
66 بررسی تکنیکال سهم زامیاد
حسین کاظمی   چهار شنبه 9 مرداد 1398-12:54   زامیاد   1
67 غشهد همچنان در حال حرکت به سمت اهداف
فاطمه حیدری   پنج شنبه 3 مرداد 1398-11:5   شهد ایران‌   3
68 غشهد درون کانال صعودی
69 سهمی با پتانسیل افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی
فاطمه حیدری   جمعه 28 تیر 1398-12:54   شهد ایران‌   2
70 بررسی تکنیکالی قشهد به سبک نئو ویو
سید ضیاء الدین طباطبائی   سه شنبه 25 تیر 1398-19:24   شهد   4
71 نمودار نماد خنصیر
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 24 تیر 1398-15:15   مهندسی‌نصیرماشین‌   0
72 بررسی روند حرکتی نماد فایرا
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 24 تیر 1398-14:50   آلومینیوم‌ایران‌   0
73 تحلیل تکنیکال
74 تحلیل
75 اصلاح قیمت
صفحه 5 از 53