ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
61 عبور از سقف 2550
علی آزادی   جمعه 21 تیر 1398-14:40   پشم‌ بافی‌ توس‌   1
62 الگوی مثلث
63 رشد قیمت تا یکماه آینده
64 الگوی مثلث
علی شکورنیای گشتی   پنج شنبه 20 تیر 1398-0:39   نیروگاه زاگرس کوثر   2
65 اصلاح در قیمت و RSI
علی آزادی   شنبه 15 تیر 1398-17:30   لنت‌ ترمزایران‌   0
66 سیگنال خرید زامیاد
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   شنبه 15 تیر 1398-13:51   زامیاد   4
67 بانک تجارت سیگنال خرید
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   چهار شنبه 5 تیر 1398-17:36   بانک تجارت   8
68 تحلیل تکنیکال
پیمان شیعه   سه شنبه 28 خرداد 1398-16:12   حمل و نقل بین المللی خلیج فارس   1
69 تکنکیال
70 موجشماری شاخص کل
ربابه صفری   شنبه 21 اردیبهشت 1398-17:46   0
71 نماد ذوب
مریم کاهانیان   یک شنبه 25 فروردین 1398-18:30   سهامی ذوب آهن اصفهان   3
72 تحلیل شاخص کل
علی دهستانی اردکانی   شنبه 17 فروردین 1398-9:8   0
73 هدف تکمبا
74 تحلیل تکنیکال نماد دلقما (دوره زمانی 7 ساله تایم فریم هفتگی)
محسن امانلو   شنبه 4 اسفند 1397-0:29   دارویی‌ لقمان‌   0
75 برای فردا چه بخریم ؟ چی بفروشیم؟
فرزاد محمودی   دو شنبه 22 بهمن 1397-22:31   0
صفحه 5 از 52