ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
61 تحلیل و راهنمایی جهت خرید
الياس خندان   چهار شنبه 14 خرداد 1399-14:1   سالمین‌   1
62 تحلیل تکنیکال شسپا
مهرداد علیزاده   چهار شنبه 14 خرداد 1399-10:44   نفت سپاهان   0
63 تحلیل تکنیکال وثوق آپدیت
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-8:49   سرمایه گذاری وثوق امین   1
64 تحلیل تکنیکال کاما
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-8:26   باما   1
65 تحلیل تکنیکال سقاین
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-8:23   سیمان‌ قائن‌   2
66 تحلیل
سیدابراهیم طاهری اطاقسرا   چهار شنبه 14 خرداد 1399-3:0   سیمان‌ قائن‌   1
67 تحلیل سهم کاما
محدثه کارگر فرد جهرمی   سه شنبه 13 خرداد 1399-18:42   باما   3
68 تحلیل تکنیکال دالبر
محسن سلیمانی   سه شنبه 13 خرداد 1399-16:45   البرزدارو   1
69 تحلیل تکنیکال زبینا
محسن سلیمانی   سه شنبه 13 خرداد 1399-16:43   کشاورزی و دامپروری بینالود   0
70 درخواست تحلیل زبینا
یاسر امیزی   سه شنبه 13 خرداد 1399-8:32   2
71 تحلیل تکنیکال وتوسم
محسن سلیمانی   دو شنبه 12 خرداد 1399-22:11   2
72 تحلیل تکنیکال کلر
محسن سلیمانی   دو شنبه 12 خرداد 1399-22:9   3
73 تحلیل تکنیکال رانفور
محسن سلیمانی   دو شنبه 12 خرداد 1399-22:7   خدمات‌انفورماتیک‌   1
74 تحلیل تکنیکال دزهراوی
محسن سلیمانی   دو شنبه 12 خرداد 1399-22:4   داروسازی‌زهراوی‌   1
75 تحلیل تکنیکال فولای
محسن سلیمانی   دو شنبه 12 خرداد 1399-22:1   صنایع فولاد آلیاژی یزد   0
صفحه 5 از 63