ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
46 تحلیل فاسمین
فاطمه دریجانی   پنج شنبه 15 خرداد 1399-9:7   کالسیمین‌   4
47 تحلیل
فاطمه دریجانی   پنج شنبه 15 خرداد 1399-9:4   بیمه اتکایی ایرانیان   2
48 تحلیل سهم بهپاک
محدثه کارگر فرد جهرمی   پنج شنبه 15 خرداد 1399-1:7   صنعتی بهپاک   2
49 درخواست تحلیل
حسينعلي عارف   پنج شنبه 15 خرداد 1399-0:45   فولاد امیرکبیرکاشان   0
50 درخواست تحلیل
حسينعلي عارف   پنج شنبه 15 خرداد 1399-0:36   فولاد خراسان   0
51 تحلیل شپلی
فرید آقایاری   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:35   پلی اکریل ایران   0
52 تحلیل تکنیکال حفاری
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:8   حفاری شمال   0
53 تحلیل تکنیکال شلرد
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:6   کود شیمیایی اوره لردگان   6
54 تحلیل تکنیکال غچین
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:4   کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین   0
55 تحلیل تکنیکال غسالم
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:2   سالمین‌   1
56 تحلیل تکنیکال وساخت
57 تحلیل سهم غچین
محدثه کارگر فرد جهرمی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-20:11   کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین   2
58 تحلیل و راهنمایی جهت خرید
الياس خندان   چهار شنبه 14 خرداد 1399-14:1   سالمین‌   1
59 تحلیل تکنیکال شسپا
مهرداد علیزاده   چهار شنبه 14 خرداد 1399-10:44   نفت سپاهان   0
60 تحلیل تکنیکال وثوق آپدیت
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-8:49   سرمایه گذاری وثوق امین   1
صفحه 4 از 63