ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
31 تحلیل تکنیکال غاذر
محسن سلیمانی   شنبه 10 خرداد 1399-14:20   کشت‌وصنعت‌پیاذر   2
32 تحلیل اوان
فرید آقایاری   شنبه 10 خرداد 1399-2:9   مبین وان کیش   0
33 درخواست تحلیل غاذر
علي يزداني كچوئي   چهار شنبه 7 خرداد 1399-21:9   کشت‌وصنعت‌پیاذر   3
34 تحلیل تکنیکال فپنتا
محسن سلیمانی   چهار شنبه 7 خرداد 1399-14:49   سپنتا   1
35 درخواست تحلیل فپنتا
علي يزداني كچوئي   چهار شنبه 7 خرداد 1399-11:42   سپنتا   0
36 تحلیل تکنیکال وبصادر
محسن سلیمانی   چهار شنبه 7 خرداد 1399-9:12   بانک صادرات ایران   1
37 تحلیل تکنیکال شوینده
محسن سلیمانی   چهار شنبه 7 خرداد 1399-8:53   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   1
38 تحلیل تکنیکال فروس
محسن سلیمانی   چهار شنبه 7 خرداد 1399-8:29   فروسیلیس‌ ایران‌   0
39 درخواست تحلیل نماد شوینده
40 درخواست تحلیل وبصادر
احمد برتر   سه شنبه 6 خرداد 1399-18:9   بانک صادرات ایران   0
41 تحلیل تکنیکال دماوند
محسن سلیمانی   سه شنبه 6 خرداد 1399-16:44   تولید نیروی برق دماوند   3
42 تحلیل مادیرا
43 تحلیل شاخص کل بورس
فرید آقایاری   سه شنبه 6 خرداد 1399-0:8   0
44 تحلیل تکنیکال خگستر
45 تحلیل تکنیکال ثاباد
صفحه 3 از 60