ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
16 سهم هایی با اصلاح ۵۰ درصد
علی دمن   پنج شنبه 29 خرداد 1399-7:23   5
17 تحلیل کیسون
مجتبی تاکی   پنج شنبه 29 خرداد 1399-0:13   شرکت کیسون   11
18 تحلیل ولغدر
مجتبی تاکی   چهار شنبه 28 خرداد 1399-23:57   لیزینگ‌خودروغدیر   3
19 تحلیل شرکت کیسون
شهرام پروین   چهار شنبه 28 خرداد 1399-22:37   شرکت کیسون   2
20 درخواست تحلیل تکنیکال
خاطره صفری   سه شنبه 27 خرداد 1399-17:15   لیزینگ‌خودروغدیر   3
21 درخواست تحلیل
محمد فروزنده   دو شنبه 26 خرداد 1399-18:54   نیروکلر   1
22 درخواست تحلیل تکنیکال و بنیادی خزامیا
فریبا آبروئی   دو شنبه 26 خرداد 1399-14:13   زامیاد   2
23 تحلیل تکنیکال تکمبا
محسن سلیمانی   جمعه 23 خرداد 1399-12:18   کمباین‌ سازی‌ ایران‌   5
24 تحلیل تکنیکال بنیرو
محسن سلیمانی   جمعه 23 خرداد 1399-7:49   نیروترانس‌   2
25 تحلیل تکنیکال بهپاک
محسن سلیمانی   جمعه 23 خرداد 1399-7:47   صنعتی بهپاک   1
26 مشکل در ساخت اکانت دمو در مفید تریدر
خاطره صفری   پنج شنبه 22 خرداد 1399-17:1   2
27 درخواست تحلیل تکنیکال بنیرو
خاطره صفری   پنج شنبه 22 خرداد 1399-7:26   نیروترانس‌   1
28 تحلیل تکنیکال خودرو
محسن سلیمانی   چهار شنبه 21 خرداد 1399-21:24   ایران‌ خودرو   7
29 درخواست تحلیل خودرو
اکرم جاسدیان   چهار شنبه 21 خرداد 1399-19:8   ایران‌ خودرو   2
30 درخواست تحلیل سهم تکمبا
صفحه 2 از 63