ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
136 تحلیل تکنیکال فسازان
محسن سلیمانی   دو شنبه 15 اردیبهشت 1399-23:11   غلتک سازان سپاهان   1
137 درخواست تحلیل تکنیکال
مجید برومند   یک شنبه 14 اردیبهشت 1399-11:11   سرمایه گذاری وثوق امین   1
138 آپدیت تحلیل تکنیکال پارس
مصطفی آق   جمعه 12 اردیبهشت 1399-2:34   پتروشیمی پارس   1
139 تحلیل شاخص کل
مصطفی آق   جمعه 12 اردیبهشت 1399-2:27   1
140 درخواست راهنمایی درباره دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی اخیر
مصطفی کهن   دو شنبه 8 اردیبهشت 1399-13:45   1
141 درخواست تحلیل
ایمان آقائی قهدریجانی   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-23:45   پتروشیمی گلستان   3
142 تحلیل تکنیکال خکمک
محسن سلیمانی   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-17:5   کمک‌فنرایندامین‌   2
143 تحلیل تکنیکال کرازی
محسن سلیمانی   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-16:39   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   0
144 تحلیل تکنیکال شیران
rasoul peymani   دو شنبه 1 اردیبهشت 1399-22:46   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   3
145 کهرام، جامانده گروه کاشی و سرامیک
بهنام روستائی   یک شنبه 31 فروردین 1399-23:55   تولیدی گرانیت بهسرام   1
146 فروی آماده موج سوم
سلیمان رحمانی   یک شنبه 31 فروردین 1399-21:30   ذوب روی اصفهان   1
147 تحلیل تکنیکال وخارزم و ونیرو
زهرا موسوی   یک شنبه 31 فروردین 1399-17:5   سرمایه گذاری خوارزمی   4
148 لطفا اساتید فن تکنیکال این نماد رو تحلیل میفرمایید
مصطفي سميعي   پنج شنبه 28 فروردین 1399-14:15   پالایش نفت تهران   2
149 صنعت روي زنگان (زنگان)
ادریس بذرافشان   سه شنبه 26 فروردین 1399-22:20   صنعت روی زنگان   1
150 قپیرا
rasoul peymani   سه شنبه 26 فروردین 1399-17:51   فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر   2
صفحه 10 از 63