ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
136 تحلیل تکنیکال پترول
طیبه پزشکی   سه شنبه 16 اردیبهشت 1399-8:56   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   1
137 تحلیل تکنیکال وخارزم
محسن سلیمانی   سه شنبه 16 اردیبهشت 1399-0:15   سرمایه گذاری خوارزمی   4
138 تحلیل تکنیکال خمحرکه
محسن سلیمانی   دو شنبه 15 اردیبهشت 1399-23:56   نیرو محرکه‌   6
139 تحلیل تکنیکال وثوق
محسن سلیمانی   دو شنبه 15 اردیبهشت 1399-23:34   سرمایه گذاری وثوق امین   0
140 تحلیل تکنیکال فسازان
محسن سلیمانی   دو شنبه 15 اردیبهشت 1399-23:11   غلتک سازان سپاهان   1
141 درخواست تحلیل تکنیکال
مجید برومند   یک شنبه 14 اردیبهشت 1399-11:11   سرمایه گذاری وثوق امین   1
142 آپدیت تحلیل تکنیکال پارس
مصطفی آق   جمعه 12 اردیبهشت 1399-2:34   پتروشیمی پارس   1
143 تحلیل شاخص کل
مصطفی آق   جمعه 12 اردیبهشت 1399-2:27   1
144 درخواست راهنمایی درباره دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی اخیر
مصطفی کهن   دو شنبه 8 اردیبهشت 1399-13:45   1
145 درخواست تحلیل
ایمان آقائی قهدریجانی   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-23:45   پتروشیمی گلستان   2
146 تحلیل تکنیکال خکمک
محسن سلیمانی   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-17:5   کمک‌فنرایندامین‌   2
147 تحلیل تکنیکال کرازی
محسن سلیمانی   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-16:39   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   0
148 تحلیل تکنیکال شیران
rasoul peymani   دو شنبه 1 اردیبهشت 1399-22:46   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   3
149 کهرام، جامانده گروه کاشی و سرامیک
بهنام روستائی   یک شنبه 31 فروردین 1399-23:55   تولیدی گرانیت بهسرام   1
150 فروی آماده موج سوم
سلیمان رحمانی   یک شنبه 31 فروردین 1399-21:30   ذوب روی اصفهان   1
صفحه 10 از 63