ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 تحلیل شپلی
فرید آقایاری   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:35   پلی اکریل ایران   0
2 تحلیل تکنیکال حفاری
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:8   حفاری شمال   0
3 تحلیل تکنیکال شلرد
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:6   کود شیمیایی اوره لردگان   2
4 تحلیل تکنیکال غچین
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:4   کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین   0
5 تحلیل تکنیکال غسالم
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:2   سالمین‌   0
6 تحلیل تکنیکال وساخت
7 تحلیل سهم غچین
محدثه کارگر فرد جهرمی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-20:11   کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین   2
8 تحلیل و راهنمایی جهت خرید
الياس خندان   چهار شنبه 14 خرداد 1399-14:1   سالمین‌   1
9 تحلیل تکنیکال شسپا
مهرداد علیزاده   چهار شنبه 14 خرداد 1399-10:44   نفت سپاهان   0
10 تحلیل تکنیکال وثوق آپدیت
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-8:49   سرمایه گذاری وثوق امین   1
11 تحلیل تکنیکال کاما
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-8:26   باما   1
12 تحلیل تکنیکال سقاین
محسن سلیمانی   چهار شنبه 14 خرداد 1399-8:23   سیمان‌ قائن‌   1
13 تحلیل
سیدابراهیم طاهری اطاقسرا   چهار شنبه 14 خرداد 1399-3:0   سیمان‌ قائن‌   1
14 تحلیل سهم کاما
محدثه کارگر فرد جهرمی   سه شنبه 13 خرداد 1399-18:42   باما   3
15 تحلیل تکنیکال دالبر
محسن سلیمانی   سه شنبه 13 خرداد 1399-16:45   البرزدارو   1
صفحه 1 از 60