ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 تحلیل تکنیکال نماد دلقما (دوره زمانی 7 ساله تایم فریم هفتگی)
محسن امانلو   شنبه 4 اسفند 1397-0:29   دارویی‌ لقمان‌   0
2 برای فردا چه بخریم ؟ چی بفروشیم؟
فرزاد محمودی   دو شنبه 22 بهمن 1397-22:31   0
3 موجشماری
ربابه صفری   دو شنبه 8 بهمن 1397-8:53   صنعت روی زنگان   0
4 موجشماری
5 موجشماری
ربابه صفری   سه شنبه 2 بهمن 1397-1:59   آتیه داده پرداز   0
6 The Gartley Pattern
7 مدل ایده آل گارتلی
8 کراس تنکنسن و کیجونسن
عباسعلی گل محمدی زیارتی   پنج شنبه 6 دی 1397-14:33   صنعتی بهپاک   1
9 واگرایی ثمسکن
10 تحلیل تکنیکال نماد سرچشمه
محسن امانلو   یک شنبه 25 آذر 1397-13:45   سرمایه گذاری مس سرچشمه   9
11 نفوذ نمودار سکه رفاه به محدوده حمایتی هارمونیک
12 شپلی
داود نیکزاد   دو شنبه 19 آذر 1397-22:19   پلی‌اکریل‌   0
13 فملی کماکان درمسیررشد
14 فملی
15 اهداف سکه
صفحه 1 از 47