ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 تشکیل گروه تلگرامی
پیام افشاری   سه شنبه 17 تیر 1399-11:14   0
2 تشکیل گروه تحلیلی
پیام افشاری   سه شنبه 17 تیر 1399-11:11   0
3 نمودار تعدیل شده
امید سلطانی مطلق   یک شنبه 15 تیر 1399-0:55   0
4 نحوه خرید حق تقدم سرمایه گذاری عمران و توسعه کرمان
5 مدت انتظار
6 تحلیل والبر
7 دو تا Rsi
خاطره صفری   جمعه 6 تیر 1399-17:28   0
8 تحلیل تکنیکال دماوند
محسن سلیمانی   دو شنبه 2 تیر 1399-23:13   تولید نیروی برق دماوند   0
9 تحلیل تکنیکال دماوند
محسن سلیمانی   دو شنبه 2 تیر 1399-21:30   تولید نیروی برق دماوند   0
10 تحلیل همراه
11 تحلیل همراه
12 تحلیل همراه
13 در خواست تحلیل نماد سامان
علی امان زاده   یک شنبه 1 تیر 1399-11:16   بانک سامان   0
14 بررسی نماد ونیرو
احمد صالح   شنبه 31 خرداد 1399-10:32   سرمایه‌گذاری‌نیرو   8
15 تحلیل تکنیکال شکلر
محسن سلیمانی   شنبه 31 خرداد 1399-1:4   نیروکلر   6
صفحه 1 از 63