ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 خرید و فروش
علیرضا سلماسی   جمعه 25 مرداد 1398-20:8   آسان پرداخت پرشین   0
2 بیشتر بدانیم
مجتبی نیکخو   چهار شنبه 16 مرداد 1398-18:50   3
3 بررسشی نموداری ذوب آهن اصفهان
سیدرضا قدمگاهی   یک شنبه 13 مرداد 1398-1:11   سهامی ذوب آهن اصفهان   3
4 بررسی نموداری سرمایه گذاری میراث فرهنگی
5 بررسی نموداری پلی اکریل ایران
سیدرضا قدمگاهی   یک شنبه 13 مرداد 1398-0:30   پلی‌اکریل‌   1
6 بررسی نموداری لنت ترمز ایران
سیدرضا قدمگاهی   جمعه 11 مرداد 1398-16:8   لنت‌ ترمزایران‌   1
7 خلنت
حسن دهقانی چلان علیا   پنج شنبه 10 مرداد 1398-23:10   لنت‌ ترمزایران‌   0
8 بررسی تکنیکال سهم زامیاد
حسین کاظمی   چهار شنبه 9 مرداد 1398-12:54   زامیاد   1
9 موجشماری نماد ذوب
ربابه صفری   یک شنبه 6 مرداد 1398-2:30   سهامی ذوب آهن اصفهان   5
10 غشهد همچنان در حال حرکت به سمت اهداف
فاطمه حیدری   پنج شنبه 3 مرداد 1398-11:5   شهد ایران‌   3
11 غشهد درون کانال صعودی
12 سهمی با پتانسیل افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی
فاطمه حیدری   جمعه 28 تیر 1398-12:54   شهد ایران‌   2
13 بررسی تکنیکالی قشهد به سبک نئو ویو
سید ضیاء الدین طباطبائی   سه شنبه 25 تیر 1398-19:24   شهد   4
14 نمودار نماد خنصیر
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 24 تیر 1398-15:15   مهندسی‌نصیرماشین‌   0
15 بررسی روند حرکتی نماد فایرا
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 24 تیر 1398-14:50   آلومینیوم‌ایران‌   0
صفحه 1 از 49