ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 برسی نموداری کهمدا
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 30 دی 1398-23:58   شیشه‌ همدان‌   0
2 بررسی نموداری خاهن
3 بررسی نموداری فروسیلیس ایران
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 30 دی 1398-8:46   فروسیلیس‌ ایران‌   1
4 جزوه تخصصی بورس
امیر مرادی   شنبه 21 دی 1398-1:6   2
5 مسابقه باشگاه مشتریان مبین سرمایه
علیرضا توکلی   چهار شنبه 18 دی 1398-11:39   5
6 بررسی نموداری قاسم
سیدرضا قدمگاهی   سه شنبه 26 آذر 1398-20:33   قاسم ایران   6
7 بررسی نموداری غشهد
سیدرضا قدمگاهی   سه شنبه 19 آذر 1398-2:15   شهد ایران‌   4
8 بررسی نموداری کپشیر
سیدرضا قدمگاهی   یک شنبه 17 آذر 1398-23:6   پشم‌شیشه‌ایران‌   4
9 بررسی نموداری زکشت
10 روند حرکتی فسازان
وهاب بهرامی   جمعه 15 آذر 1398-13:58   غلتک سازان سپاهان   1
11 بررسی نموداری فولاد آلیاژیایران
سیدرضا قدمگاهی   چهار شنبه 13 آذر 1398-10:26   فولاد آلیاژی ایران   2
12 بررسی نموداری بموتو
سیدرضا قدمگاهی   یک شنبه 10 آذر 1398-10:27   موتوژن‌   0
13 موج شماری
مهدی جهانگیری   چهار شنبه 29 آبان 1398-16:5   سیمان‌ تهران‌   3
14 بررسی نموداری شرکت پارس مینو
سیدرضا قدمگاهی   چهار شنبه 22 آبان 1398-0:52   پارس‌ مینو   4
15 ارسال مجدد بررسی نموداری پتروشیمی زاگراس از خروجی های فیلتر 16 آبان
سیدرضا قدمگاهی   سه شنبه 21 آبان 1398-23:48   پتروشیمی زاگرس   1
صفحه 1 از 51