ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 نماد ذوب
مریم کاهانیان   یک شنبه 25 فروردین 1398-18:30   سهامی ذوب آهن اصفهان   1
2 تحلیل شاخص کل
علی دهستانی اردکانی   شنبه 17 فروردین 1398-9:8   0
3 هدف تکمبا
4 تحلیل تکنیکال نماد دلقما (دوره زمانی 7 ساله تایم فریم هفتگی)
محسن امانلو   شنبه 4 اسفند 1397-0:29   دارویی‌ لقمان‌   0
5 برای فردا چه بخریم ؟ چی بفروشیم؟
فرزاد محمودی   دو شنبه 22 بهمن 1397-22:31   0
6 موجشماری
ربابه صفری   دو شنبه 8 بهمن 1397-8:53   صنعت روی زنگان   0
7 موجشماری
8 موجشماری
ربابه صفری   سه شنبه 2 بهمن 1397-1:59   آتیه داده پرداز   0
9 The Gartley Pattern
10 مدل ایده آل گارتلی
11 کراس تنکنسن و کیجونسن
عباسعلی گل محمدی زیارتی   پنج شنبه 6 دی 1397-14:33   صنعتی بهپاک   1
12 واگرایی ثمسکن
13 تحلیل تکنیکال نماد سرچشمه
محسن امانلو   یک شنبه 25 آذر 1397-13:45   سرمایه گذاری مس سرچشمه   9
14 نفوذ نمودار سکه رفاه به محدوده حمایتی هارمونیک
15 شپلی
داود نیکزاد   دو شنبه 19 آذر 1397-22:19   پلی‌اکریل‌   0
صفحه 1 از 47