ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 تحلیل تکنیکال نماد سرچشمه
محسن امانلو   یک شنبه 25 آذر 1397-13:45   سرمایه گذاری مس سرچشمه   0
2 نفوذ نمودار سکه رفاه به محدوده حمایتی هارمونیک
3 شپلی
داود نیکزاد   دو شنبه 19 آذر 1397-22:19   پلی‌اکریل‌   0
4 فملی کماکان درمسیررشد
5 فملی
6 اهداف سکه
7 ثنور-واچ لیست
حمیده علیزاده   چهار شنبه 24 مرداد 1397-11:18   سرمایه گذاری کوه نور   2
8 واچ لیست
9 واگرایی کترام
10 لبوتان
11 قلرست
محسن امانلو   سه شنبه 9 مرداد 1397-16:37   قند لرستان‌   5
12 فملی
13 آموزش تحلیل تکنیکال قسمت 105
احسان کامیابی   دو شنبه 7 خرداد 1397-11:11   1
14 واگرایی
15 احتمال بازگشت ثنور
مسعود دهنوی   شنبه 5 خرداد 1397-19:40   سرمایه گذاری کوه نور   0
صفحه 1 از 47