ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 تحلیل تکنیکال
پیمان شیعه   سه شنبه 28 خرداد 1398-16:12   حمل و نقل بین المللی خلیج فارس   1
2 تکنکیال
3 موجشماری شاخص کل
ربابه صفری   شنبه 21 اردیبهشت 1398-17:46   0
4 نماد ذوب
مریم کاهانیان   یک شنبه 25 فروردین 1398-18:30   سهامی ذوب آهن اصفهان   3
5 تحلیل شاخص کل
علی دهستانی اردکانی   شنبه 17 فروردین 1398-9:8   0
6 هدف تکمبا
7 تحلیل تکنیکال نماد دلقما (دوره زمانی 7 ساله تایم فریم هفتگی)
محسن امانلو   شنبه 4 اسفند 1397-0:29   دارویی‌ لقمان‌   0
8 برای فردا چه بخریم ؟ چی بفروشیم؟
فرزاد محمودی   دو شنبه 22 بهمن 1397-22:31   0
9 موجشماری
ربابه صفری   دو شنبه 8 بهمن 1397-8:53   صنعت روی زنگان   0
10 موجشماری
11 موجشماری
ربابه صفری   سه شنبه 2 بهمن 1397-1:59   آتیه داده پرداز   0
12 The Gartley Pattern
13 مدل ایده آل گارتلی
14 کراس تنکنسن و کیجونسن
عباسعلی گل محمدی زیارتی   پنج شنبه 6 دی 1397-14:33   صنعتی بهپاک   1
15 واگرایی ثمسکن
صفحه 1 از 48