ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 خساپا
علیرضا سلماسی   سه شنبه 29 مرداد 1398-0:10   سایپا   1
2 خرید و فروش
علیرضا سلماسی   جمعه 25 مرداد 1398-20:8   آسان پرداخت پرشین   0
3 بیشتر بدانیم
مجتبی نیکخو   چهار شنبه 16 مرداد 1398-18:50   3
4 بررسشی نموداری ذوب آهن اصفهان
سیدرضا قدمگاهی   یک شنبه 13 مرداد 1398-1:11   سهامی ذوب آهن اصفهان   3
5 بررسی نموداری سرمایه گذاری میراث فرهنگی
6 بررسی نموداری پلی اکریل ایران
سیدرضا قدمگاهی   یک شنبه 13 مرداد 1398-0:30   پلی‌اکریل‌   1
7 بررسی نموداری لنت ترمز ایران
سیدرضا قدمگاهی   جمعه 11 مرداد 1398-16:8   لنت‌ ترمزایران‌   1
8 خلنت
حسن دهقانی چلان علیا   پنج شنبه 10 مرداد 1398-23:10   لنت‌ ترمزایران‌   0
9 بررسی تکنیکال سهم زامیاد
حسین کاظمی   چهار شنبه 9 مرداد 1398-12:54   زامیاد   1
10 موجشماری نماد ذوب
ربابه صفری   یک شنبه 6 مرداد 1398-2:30   سهامی ذوب آهن اصفهان   5
11 غشهد همچنان در حال حرکت به سمت اهداف
فاطمه حیدری   پنج شنبه 3 مرداد 1398-11:5   شهد ایران‌   3
12 غشهد درون کانال صعودی
13 سهمی با پتانسیل افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی
فاطمه حیدری   جمعه 28 تیر 1398-12:54   شهد ایران‌   2
14 بررسی تکنیکالی قشهد به سبک نئو ویو
سید ضیاء الدین طباطبائی   سه شنبه 25 تیر 1398-19:24   شهد   4
15 نمودار نماد خنصیر
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 24 تیر 1398-15:15   مهندسی‌نصیرماشین‌   0
صفحه 1 از 49