ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
1 سهمی کوچک که توانایی رشد ۴ برابری در بلند مدت را دارد
عمار شبان کاری   پنج شنبه 8 اسفند 1398-12:28   سرمایه گذاری ساختمانی نوین   1
2 نکته
عباسعلی گل محمدی زیارتی   یک شنبه 4 اسفند 1398-11:48   2
3 تحلیل شاخص گروه خودرو و قطعات
محسن سلیمانی   دو شنبه 28 بهمن 1398-19:26   1
4 قچار رو بررسی میفرمایید
مصطفي سميعي   جمعه 25 بهمن 1398-21:50   3
5 بررسی سهام فارس
6 بررسی سهام های وب
7 توضيحات اوليه درباره بازار دو طرفه
مجید محمدی   جمعه 25 بهمن 1398-16:56   1
8 تحلیل تکنیکال ثعمرا
حسین علیزاده   پنج شنبه 24 بهمن 1398-17:56   عمران و توسعه شاهد   1
9 اهداف کفپارس
mohsen ranjbaran   سه شنبه 22 بهمن 1398-13:24   فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌   3
10 بررسی سهام کمنگنز
11 بررسی سهام اتکای
12 بررسی نموداری ذب
سیدرضا قدمگاهی   چهار شنبه 2 بهمن 1398-0:16   سهامی ذوب آهن اصفهان   3
13 برسی نموداری کهمدا
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 30 دی 1398-23:58   شیشه‌ همدان‌   6
14 بررسی نموداری خاهن
15 بررسی نموداری فروسیلیس ایران
سیدرضا قدمگاهی   دو شنبه 30 دی 1398-8:46   فروسیلیس‌ ایران‌   4
صفحه 1 از 52