ایجاد پست جدید فید خبری گروه اخبار سالانه
# عنوان
91 سکه طلا
جوانمیر حصاری   سه شنبه 8 تیر 1395-13:13   1
92 سایپا ذوب
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   سه شنبه 8 تیر 1395-11:56   0
93 واتی
94 بانک دی تجسمی از حرکت آینده
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   سه شنبه 8 تیر 1395-11:21   بانک دی   0
95 شدوص
مهدی جهانگیری   یک شنبه 6 تیر 1395-15:11   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   0
96 تحلیل تکنیکال بانک گردشگری
جمال نیاززاده نخعی   یک شنبه 6 تیر 1395-9:5   بانک گردشگری   0
97 تحلیل تکنیکال شکلر
جمال نیاززاده نخعی   یک شنبه 6 تیر 1395-9:4   نیروکلر   0
98 خروج از کانال نزولی
محمدحسین زاهدی   شنبه 5 تیر 1395-12:1   شکرشاهرود   0
99 انس
جوانمیر حصاری   شنبه 5 تیر 1395-11:18   3
100 تحلیل
حسن دهقانی چلان علیا   جمعه 4 تیر 1395-1:3   ح . چرخشگر   2
101 روند شاخص
سعید مهدی زاده   چهار شنبه 2 تیر 1395-12:41   2
102 انس
جوانمیر حصاری   چهار شنبه 2 تیر 1395-12:8   3
103 سیگنال خرید
جوانمیر حصاری   چهار شنبه 2 تیر 1395-10:14   بانک قوامین   3
104 واگرایی
جوانمیر حصاری   سه شنبه 1 تیر 1395-11:2   فولاد آلیاژی ایران   3
105 اولین حمایت پیش روی شاخص
علیرضا عزیزاللهی   سه شنبه 1 تیر 1395-10:24   2
صفحه 7 از 14