ایجاد پست جدید فید خبری گروه اخبار سالانه
# عنوان
1 اهميت سهام زراعي و غذايي در شرايط امسال ايران
مجید محمدی   پنج شنبه 14 آذر 1398-14:51   6
2 زمان عرضه اولیه شستا در بورس
امیر مرادی   شنبه 30 شهریور 1398-9:35   5
3 در ایجاد تورم، همه مقصریم!
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   دو شنبه 5 فروردین 1398-0:26   0
4 تحلیل سدور
حسام کرد   یک شنبه 3 اردیبهشت 1396-23:12   سیمان‌ دورود   1
5 تحلیل شاخص کل با استراتژی ژاپنی
حسام کرد   یک شنبه 3 اردیبهشت 1396-23:10   1
6 تحلیل استراتژی ژاپنی سهم کمک فنر ایندامین
حسام کرد   یک شنبه 3 اردیبهشت 1396-23:2   کمک‌فنرایندامین‌   1
7 شاخص گروه قند و شکر
محسن امانلو   دو شنبه 28 فروردین 1396-15:2   16
8 سیگنال خرید
محمدجواد شعبانی کنارمرکی   دو شنبه 28 فروردین 1396-13:44   تولی‌پرس‌   2
9 بالبر در محدوده حمایتی قوی
شهرزاد طراحی   چهار شنبه 18 اسفند 1395-13:57   کابل‌ البرز   4
10 سر رسید سکه آبان 96
محسن دلشاد   دو شنبه 9 اسفند 1395-19:28   0
11 سیگنال خرید
12 حفاری سناریو میان مدت
حسین کاظمی   دو شنبه 11 بهمن 1395-0:15   حفاری شمال   0
13 #توریل
14 تحلیل تکنیکال تکنو
فرزاد زه کمان   سه شنبه 7 دی 1395-4:18   تکنوتار   0
15 تحلیل تکنیکال خریخت
صفحه 1 از 14