ایجاد پست جدید فید خبری گروه اخبار سالانه
# عنوان
1 زمان عرضه اولیه شستا در بورس
امیر مرادی   شنبه 30 شهریور 1398-9:35   5
2 در ایجاد تورم، همه مقصریم!
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   دو شنبه 5 فروردین 1398-0:26   0
3 تحلیل سدور
حسام کرد   یک شنبه 3 اردیبهشت 1396-23:12   سیمان‌ دورود   1
4 تحلیل شاخص کل با استراتژی ژاپنی
حسام کرد   یک شنبه 3 اردیبهشت 1396-23:10   1
5 تحلیل استراتژی ژاپنی سهم کمک فنر ایندامین
حسام کرد   یک شنبه 3 اردیبهشت 1396-23:2   کمک‌فنرایندامین‌   1
6 شاخص گروه قند و شکر
محسن امانلو   دو شنبه 28 فروردین 1396-15:2   16
7 سیگنال خرید
محمدجواد شعبانی کنارمرکی   دو شنبه 28 فروردین 1396-13:44   تولی‌پرس‌   2
8 بالبر در محدوده حمایتی قوی
شهرزاد طراحی   چهار شنبه 18 اسفند 1395-13:57   کابل‌ البرز   4
9 سر رسید سکه آبان 96
محسن دلشاد   دو شنبه 9 اسفند 1395-19:28   0
10 سیگنال خرید
11 حفاری سناریو میان مدت
حسین کاظمی   دو شنبه 11 بهمن 1395-0:15   حفاری شمال   0
12 #توریل
13 تحلیل تکنیکال تکنو
فرزاد زه کمان   سه شنبه 7 دی 1395-4:18   تکنوتار   0
14 تحلیل تکنیکال خریخت
15 تحلیل تکنیکال ختور
رسول حقیقی نجف آبادی   یک شنبه 21 آذر 1395-19:8   رادیاتور ایران‌   1
صفحه 1 از 14