ایجاد پست جدید فید خبری گروه اخبار هفتگی
# عنوان
76 گزارش 12ماهه حسابرسی نشده بانک تجارت
مجید ششمانی   شنبه 22 خرداد 1395-8:15   بانک تجارت   0
77 شخارک در آستانه قرارداد 600 میلیون یورویی
فاطمه حسن زاده   سه شنبه 18 خرداد 1395-8:37   پتروشیمی‌ خارک‌   2
78 گزارش 12 ماهه سدبیر
مجید ششمانی   دو شنبه 17 خرداد 1395-13:25   1
79 بررسی روزانه گروه فلزات 950311
سعید معزز   سه شنبه 11 خرداد 1395-15:15   1
80 تحلیل بنیادی فولاد خراسان
جمال نیاززاده نخعی   سه شنبه 11 خرداد 1395-11:29   فولاد خراسان   1
81 بررسی وضعیت رتکو
82 تحلیل بنیادی کارتن ایران
جمال نیاززاده نخعی   دو شنبه 10 خرداد 1395-8:11   کارتن‌ ایران‌   1
83 بررسی روزانه گروه فلزات 950308
سعید معزز   شنبه 8 خرداد 1395-15:12   1
84 بررسی روزانه گروه فلزات 950305
سعید معزز   چهار شنبه 5 خرداد 1395-15:22   1
85 بررسی روزانه گروه فلزات 950304
سعید معزز   چهار شنبه 5 خرداد 1395-8:6   1
86 بررسی روزانه گروه فلزات 950303
سعید معزز   دو شنبه 3 خرداد 1395-15:59   2
87 بررسی روزانه گروه فلزات 950301
سعید معزز   دو شنبه 3 خرداد 1395-15:47   1
88 پیش بینی درامد 9 ماههه هر سهم
فرامرز نوری   یک شنبه 2 خرداد 1395-21:51   سیمان‌ ایلام‌   2
89 تحلیل
حسن دهقانی چلان علیا   سه شنبه 7 اردیبهشت 1395-23:3   اعتباری ملل   1
90 تحلیلی از کگاز
مهران جعفری   دو شنبه 6 اردیبهشت 1395-13:27   شیشه‌ و گاز   0
صفحه 6 از 9