ایجاد پست جدید فید خبری گروه اخبار هفتگی
# عنوان
76 شخارک در آستانه قرارداد 600 میلیون یورویی
فاطمه حسن زاده   سه شنبه 18 خرداد 1395-8:37   پتروشیمی‌ خارک‌   2
77 گزارش 12 ماهه سدبیر
مجید ششمانی   دو شنبه 17 خرداد 1395-13:25   1
78 بررسی روزانه گروه فلزات 950311
سعید معزز   سه شنبه 11 خرداد 1395-15:15   1
79 تحلیل بنیادی فولاد خراسان
جمال نیاززاده نخعی   سه شنبه 11 خرداد 1395-11:29   فولاد خراسان   1
80 بررسی وضعیت رتکو
81 تحلیل بنیادی کارتن ایران
جمال نیاززاده نخعی   دو شنبه 10 خرداد 1395-8:11   کارتن‌ ایران‌   1
82 بررسی روزانه گروه فلزات 950308
سعید معزز   شنبه 8 خرداد 1395-15:12   1
83 بررسی روزانه گروه فلزات 950305
سعید معزز   چهار شنبه 5 خرداد 1395-15:22   1
84 بررسی روزانه گروه فلزات 950304
سعید معزز   چهار شنبه 5 خرداد 1395-8:6   1
85 بررسی روزانه گروه فلزات 950303
سعید معزز   دو شنبه 3 خرداد 1395-15:59   2
86 بررسی روزانه گروه فلزات 950301
سعید معزز   دو شنبه 3 خرداد 1395-15:47   1
87 پیش بینی درامد 9 ماههه هر سهم
فرامرز نوری   یک شنبه 2 خرداد 1395-21:51   سیمان‌ ایلام‌   2
88 تحلیل
حسن دهقانی چلان علیا   سه شنبه 7 اردیبهشت 1395-23:3   اعتباری ملل   1
89 تحلیلی از کگاز
مهران جعفری   دو شنبه 6 اردیبهشت 1395-13:27   شیشه‌ و گاز   0
90 تحلیل بنیادی "سکارون"
علیرضا حسین پور   دو شنبه 10 اسفند 1394-8:16   سیمان‌ کارون‌   1
صفحه 6 از 9