ایجاد پست جدید فید خبری گروه اخبار هفتگی
# عنوان
1 نجوه اضافه کردن به سبدبان
2 عرضه اولیه روز چهارشنبه مشخص شد
میثم مهرزاده   دو شنبه 16 تیر 1399-0:7   0
3 بازار دارا یکم را 34 هزار تومان خرید.
4 مکانیزم ابطال معاملات دارا یکم چگونه است؟
5 سلب مسئولیت بجای رفع مشکلات اعم از سخت یا نرم افزاری
داود حکیمی   دو شنبه 9 تیر 1399-22:59   سرمایه گذاری سیمان تامین   0
6 دارا یکم امروز در محدودۀ 10 ریال تا 50.7 هزار تومان معامله شد!
7 عرضه اولیه سیتا
8 سؤال پرتکرار در مورد واژۀ «کد»
نوشین سلیمانی   شنبه 7 تیر 1399-22:39   0
9 عرضه اولیه وپویا
سعید دشتی نژاد   شنبه 7 تیر 1399-21:45   سرمایه گذاری پویا   0
10 بازگشایی دارا یکم در بازار صندوق های قابل معامله
11 للاززززط
سهیل ساریخانی   شنبه 7 تیر 1399-8:41   0
12 توضیح مبین سرمایه برای وپویا صادقانه است یا خیر؟
نوشین سلیمانی   چهار شنبه 4 تیر 1399-23:6   سرمایه گذاری پویا   0
13 نحوۀ پیدا کردن دارا یکم در باشگاه
14 نحوه اضافه کردن دارا یکم به پرتفوی کارگزاری
15 حق تقدم سهام
سعید دشتی نژاد   شنبه 24 خرداد 1399-19:5   سرمایه‌گذاری‌نیرو   7
صفحه 1 از 11