ایجاد پست جدید فید خبری گروه اخبار روزانه
# عنوان
46 عرضه اولیه
امیرحسین طالبیان   پنج شنبه 5 تیر 1399-2:29   سرمایه گذاری پویا   0
47 کوتاهی کارگزاری در ثبت درخواست عرضه اولیه !
حمید امینی راد   چهار شنبه 4 تیر 1399-23:47   سرمایه گذاری پویا   0
48 عدم خرید عرضه اولیه!!!
اکرم احمدنیا چنیجانی   چهار شنبه 4 تیر 1399-21:51   0
49 سیستم مشتری نداری
آرمیتا حلال زاده   چهار شنبه 4 تیر 1399-21:33   سرمایه گذاری پویا   0
50 عدم خرید عرضه اولیه
علی صالحی   چهار شنبه 4 تیر 1399-21:23   سرمایه گذاری پویا   0
51 چرا پست های انتقادی رو تو قسمت اخبار غیرفعال کردین و به انتخاب خودتون نشون میدین؟
حمید اونقی   چهار شنبه 4 تیر 1399-21:21   سرمایه گذاری پویا   0
52 عدم خرید عرضه اولیه وپویا
سعید کرمی زاده   چهار شنبه 4 تیر 1399-21:9   سرمایه گذاری پویا   0
53 کی میخواید این سایت مادر مرده رو درست کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمدجواد خیراندیش   چهار شنبه 4 تیر 1399-20:34   سرمایه گذاری پویا   0
54 آقای نیک یار کجایید؟
جواد مجیدی فر   چهار شنبه 4 تیر 1399-20:10   0
55 چرا اخه باید برای عرضه اولیه و پویا این مشکل بوجو د بیاد
محمد طوسی زاده   چهار شنبه 4 تیر 1399-19:54   سرمایه گذاری پویا   0
56 عدم خرید عرضه اولیه وپویا
بهاره رنجبری   چهار شنبه 4 تیر 1399-19:41   سرمایه گذاری پویا   0
57 عدم خرید عرضه اولیه وپویا
بهاره رنجبری   چهار شنبه 4 تیر 1399-19:41   سرمایه گذاری پویا   0
58 عدم ارسال خرید عرضه اولیه وپویا
ملوک پوربیعا   چهار شنبه 4 تیر 1399-19:33   سرمایه گذاری صبا تامین   0
59 ثبت نشدن سفارشات عرضه اولیه وپویا
آزاده طهماسبي   چهار شنبه 4 تیر 1399-18:57   سرمایه گذاری پویا   0
60 حذف انتقاد ها
سجاد میرزائیان دهکردی   چهار شنبه 4 تیر 1399-18:50   0
صفحه 4 از 25