ایجاد پست جدید فید خبری گروه اخبار روزانه
# عنوان
31 علت خرید نزدن عرضه اولیه وپویا
حسن همتی   یک شنبه 8 تیر 1399-12:32   0
32 عدم ارسال خرید عرضه اولیه
ملوک پوربیعا   یک شنبه 8 تیر 1399-11:44   پتروشیمی نوری   0
33 نحوه ی دریافت گواهی سهام دارا یکم خریداری شده از بانک یا اپلیکشن
34 عدم خرید عرضه اولیه وپویا
لطیف روغنی پور   شنبه 7 تیر 1399-19:30   0
35 وپویا
علی فاضلی نشاط   شنبه 7 تیر 1399-11:5   سرمایه گذاری پویا   0
36 وپویا
علی فاضلی نشاط   شنبه 7 تیر 1399-11:4   سرمایه گذاری پویا   0
37 وپویا
علی فاضلی نشاط   شنبه 7 تیر 1399-11:3   سرمایه گذاری پویا   0
38 با این اوضاع مبین سرمایه بهترین راه کوچ دسته جمعی از این کارگزاریه
محمدحسن حسینی   شنبه 7 تیر 1399-9:54   0
39 چرا نمیشه پستها رو دید؟
محمدحسن حسینی   شنبه 7 تیر 1399-9:34   0
40 ثبت سفارش سرخطی با تاخیر بیش از یک دقیقه
41 عدم خرید عرضه اولیه وپویا
کشور کریمی   شنبه 7 تیر 1399-1:14   سرمایه گذاری پویا   0
42 عدم توان مبین سرمایه در ارئه خدمات
43 عدم خرید عرضه اولیه توسط کارگزاری درپیت مبین سرمایه
مهرسا بختیاری   جمعه 6 تیر 1399-17:11   سرمایه گذاری پویا   0
44 کارگزاری ها و نحوه خرید عرضه اولیه
معصومه قاسمی   پنج شنبه 5 تیر 1399-12:39   سرمایه گذاری پویا   0
45 کوتاهی در خرید عرضه اولیه وپویا
سلیم صادقی   پنج شنبه 5 تیر 1399-8:15   سرمایه گذاری پویا   0
صفحه 3 از 25