ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
16 تجزیه تحلیل بنیادی شبصیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 آبان 1397-17:3   تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   1
17 نحلیل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397-9:21   شیر پاستوریزه پگاه فارس   0
18 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 2 اسفند 1396-8:47   شرکت پتروشیمی خراسان   0
19 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن‌آوران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 بهمن 1396-8:14   پتروشیمی فناوران   0
20 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارگ
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 11 بهمن 1396-9:23   پتروشیمی‌ خارک‌   0
21 بررسی و تحلیل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 4 بهمن 1396-8:43   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   0
22 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 19 دی 1396-16:41   پتروشیمی‌شیراز   0
23 تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 6 دی 1396-8:42   معدنی‌ املاح‌ ایران‌   0
24 بررسی و تحلیل شرکت آهن و فولاد ارفع
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 29 آذر 1396-8:52   شرکت آهن و فولاد ارفع   0
25 بررسی و تحلیل شرکت سیمان تهران
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 11 آذر 1396-8:19   سیمان‌ تهران‌   0
26 بررسی و تحلیل شرکت سیمان غرب
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 1 آذر 1396-8:33   سیمان‌غرب‌   0
27 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 27 آبان 1396-8:46   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   0
28 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 10 آبان 1396-9:9   پتروشیمی زاگرس   0
29 بررسی و تحلیل شرکت کویر تایر
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 3 آبان 1396-8:12   کویر تایر   0
30 بررسی و تحلیل شرکت گروه صنعتی بارز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 26 مهر 1396-8:3   گروه‌ صنعتی‌ بارز   0
صفحه 2 از 4