ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 تحلیل بنیادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 29 شهریور 1399-8:27   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   10
2 تحلیل بنیادی سیمان بهبهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 شهریور 1399-11:25   سیمان‌ بهبهان‌   14
3 تحلیل بنیادی ذوب روی اصفهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 شهریور 1399-10:43   ذوب روی اصفهان   8
4 تحلیل بنیادی سیمان فارس نو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 27 مرداد 1399-12:51   سیمان فارس نو   7
5 تحلیل بنیادی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 21 مرداد 1399-14:22   تجارت الکترونیک پارسیان   15
6 بررسی وضعیت شرکت خدمات انفورماتیک
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 مرداد 1399-10:12   خدمات‌انفورماتیک‌   2
7 تحلیل بنیادی شرکت تولید نیروی برق دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 31 خرداد 1399-10:37   تولید نیروی برق دماوند   20
8 تحلیل بنیادی شرکت معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو (کچاد)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 خرداد 1399-13:15   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   10
9 تحلیل بنیادی شرکت مادیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 خرداد 1399-15:45   صنایع ماشین های اداری ایران   7
10 تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 اردیبهشت 1399-18:8   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   5
11 پیش بینی سود شرکت دوده فام
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 اردیبهشت 1399-11:49   14
12 تحلیل بنیادی شرکت پسهند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 اردیبهشت 1399-12:35   4
13 تحلیل بنیادی غلتک سازان سپاهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 31 فروردین 1399-10:22   غلتک سازان سپاهان   3
14 تحلیل بنیادی کارخانجات قند قزوین
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 21 فروردین 1399-3:41   کارخانجات‌ قند قزوین‌   3
15 تحلیل بنیادی مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 فروردین 1399-13:4   پتروشیمی مبین   6
صفحه 1 از 8