ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 پیش بینی سود شرکت چدن سازان و غلتک سازان سپاهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 22 اسفند 1397-15:9   تولیدی چدن سازان   0
2 بررسی تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 14 اسفند 1397-11:10   پتروشیمی مبین   0
3 تحلیل بنیادی کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 6 اسفند 1397-15:8   کارت اعتباری ایران کیش   0
4 اخبار جهان فولاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 3 اسفند 1397-17:46   0
5 تحلیل بنیادی شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 26 بهمن 1397-10:49   فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش   0
6 تحلیل بنیادی زفکا
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 بهمن 1397-16:22   کشت و دامداری فکا   0
7 تحلیل بنیادی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 8 بهمن 1397-15:28   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   0
8 تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 دی 1397-10:37   تجارت الکترونیک پارسیان   0
9 تحلیل صنعت زغالسنگ
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 آذر 1397-10:47   2
10 تحلیل بنیادی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسان ( زمگسا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 آذر 1397-15:24   1
11 تحلیل بنیادی صنایع ماشین های اداری ایران(مادیرا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 آذر 1397-22:12   صنایع ماشینهای اداری ایران   9
12 تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 28 آبان 1397-8:23   بانک پاسارگاد   1
13 تحلیل بنیادی شرکت معدنی گهر زمین
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 23 آبان 1397-16:24   سنگ آهن گهرزمین   2
14 ارزشگذاری مقایسه ای کود شیمیایی اوره لردگان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 22 آبان 1397-15:29   کود شیمیایی اوره لردگان   1
15 تجزیه تحلیل بنیادی شبصیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 آبان 1397-17:3   تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   1
صفحه 1 از 4