ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 تحلیل بنیادی شسپا
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 آبان 1398-9:59   نفت سپاهان   5
2 تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 مهر 1398-11:22   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   3
3 تحلیل بنیادی شرکت حسینا
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 مهر 1398-14:16   توسعه خدمات دریایی وبندری سینا   3
4 تحلیل بنیادی فولاد آلیاژی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مهر 1398-15:23   فولاد آلیاژی ایران   1
5 تحلیل بنیادی تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 شهریور 1398-13:50   تولید برق عسلویه مپنا   4
6 تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 شهریور 1398-15:38   پتروشیمی زاگرس   1
7 تحلیل شرکت غلتک سازان سپاهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 27 مرداد 1398-15:7   غلتک سازان سپاهان   6
8 تحلیل بنیادی شرکت ملی صنایع مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-12:17   ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   0
9 تحلیل بنیادی شرکت شازند
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 16 مرداد 1398-15:6   پتروشیمی شازند   2
10 سود مورد انتظار شرکت ایران تایر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 مرداد 1398-17:5   ایران‌ تایر   3
11 تحلیل بنیادی شرکت جم پیلن
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 30 تیر 1398-10:36   پلی پروپیلن جم - جم پیلن   3
12 تحلیل بنیادی پتروشیمی نوری (برزویه)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 18 تیر 1398-15:25   شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)   3
13 تحلیل بنیادی پتروشیمی شیراز
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 16 تیر 1398-10:7   پتروشیمی‌شیراز   1
14 تحلیل بنیادی شرکت سیمان خوزستان
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 7 تیر 1398-16:15   سیمان خوزستان   2
15 تحلیل بنیادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 خرداد 1398-10:50   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   1
صفحه 1 از 6