ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 تحلیل بنیادی تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 شهریور 1398-13:50   تولید برق عسلویه مپنا   3
2 تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 شهریور 1398-15:38   پتروشیمی زاگرس   1
3 تحلیل شرکت غلتک سازان سپاهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 27 مرداد 1398-15:7   غلتک سازان سپاهان   5
4 تحلیل بنیادی شرکت ملی صنایع مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-12:17   ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   0
5 تحلیل بنیادی شرکت شازند
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 16 مرداد 1398-15:6   پتروشیمی شازند   2
6 سود مورد انتظار شرکت ایران تایر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 مرداد 1398-17:5   ایران‌ تایر   3
7 تحلیل بنیادی شرکت جم پیلن
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 30 تیر 1398-10:36   پلی پروپیلن جم - جم پیلن   3
8 تحلیل بنیادی پتروشیمی نوری (برزویه)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 18 تیر 1398-15:25   شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)   3
9 تحلیل بنیادی پتروشیمی شیراز
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 16 تیر 1398-10:7   پتروشیمی‌شیراز   1
10 تحلیل بنیادی شرکت سیمان خوزستان
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 7 تیر 1398-16:15   سیمان خوزستان   1
11 تحلیل بنیادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 خرداد 1398-10:50   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   1
12 تحلیل بنیادی شرکت ایران تایر همراه با تحلیل و بیان چالش های صنعت تایرسازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 17 خرداد 1398-16:19   ایران‌ تایر   3
13 تحلیل بنیادی سیمان بهبهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 خرداد 1398-15:39   سیمان‌ بهبهان‌   1
14 تحلیل بنیادی فولاد کاوه جنوب کیش
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-14:38   0
15 تحلیل بنیادی پتروشیمی فناوران
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 اردیبهشت 1398-10:46   پتروشیمی فناوران   0
صفحه 1 از 5