ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 دی 1397-10:37   تجارت الکترونیک پارسیان   0
2 تحلیل صنعت زغالسنگ
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 آذر 1397-10:47   2
3 تحلیل بنیادی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسان ( زمگسا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 آذر 1397-15:24   1
4 تحلیل بنیادی صنایع ماشین های اداری ایران(مادیرا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 آذر 1397-22:12   صنایع ماشینهای اداری ایران   9
5 تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 28 آبان 1397-8:23   بانک پاسارگاد   1
6 تحلیل بنیادی شرکت معدنی گهر زمین
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 23 آبان 1397-16:24   سنگ آهن گهرزمین   2
7 ارزشگذاری مقایسه ای کود شیمیایی اوره لردگان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 22 آبان 1397-15:29   کود شیمیایی اوره لردگان   1
8 تجزیه تحلیل بنیادی شبصیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 آبان 1397-17:3   تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   1
9 نحلیل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397-9:21   شیر پاستوریزه پگاه فارس   0
10 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 2 اسفند 1396-8:47   شرکت پتروشیمی خراسان   0
11 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن‌آوران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 بهمن 1396-8:14   پتروشیمی فناوران   0
12 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارگ
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 11 بهمن 1396-9:23   پتروشیمی‌ خارک‌   0
13 بررسی و تحلیل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 4 بهمن 1396-8:43   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   0
14 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 19 دی 1396-16:41   پتروشیمی‌شیراز   0
15 تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 6 دی 1396-8:42   معدنی‌ املاح‌ ایران‌   0
صفحه 1 از 4