ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 تحلیل شرکت شهداب ناب خراسان
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 بهمن 1398-14:55   کشت و صنعت شهداب ناب خراسان   0
2 تحلیل بنیادی قند هگمتان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 15 بهمن 1398-9:13   قندهکمتان‌   3
3 تحلیل بنیادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 بهمن 1398-12:40   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   1
4 پیش بینی سود و تحلیل شرکت کرازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 دی 1398-17:35   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   0
5 تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 12 دی 1398-11:10   پتروشیمی غدیر   5
6 تحلیل بنیادی کویر تایر
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 3 دی 1398-9:46   کویر تایر   2
7 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 دی 1398-14:51   پتروشیمی فناوران   5
8 تحلیل بنیادی فولاد سپید فراب کویر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 آذر 1398-8:14   تولیدی فولاد سپید فراب کویر   1
9 براورد سود سال 98 پالایش نفت تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 آذر 1398-15:37   پالایش نفت تهران   0
10 تحلیل بنیادی شرکت ذغال سنگ نگین طبس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 آبان 1398-16:15   3
11 تحلیل بنیادی شسپا
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 آبان 1398-9:59   نفت سپاهان   5
12 تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 مهر 1398-11:22   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   3
13 تحلیل بنیادی شرکت حسینا
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 مهر 1398-14:16   توسعه خدمات دریایی وبندری سینا   3
14 تحلیل بنیادی فولاد آلیاژی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مهر 1398-15:23   فولاد آلیاژی ایران   1
15 تحلیل بنیادی تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 شهریور 1398-13:50   تولید برق عسلویه مپنا   4
صفحه 1 از 6