ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 تحلیل بنیادی شرکت تولید نیروی برق دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 31 خرداد 1399-10:37   تولید نیروی برق دماوند   15
2 تحلیل بنیادی شرکت معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو (کچاد)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 خرداد 1399-13:15   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   6
3 تحلیل بنیادی شرکت مادیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 خرداد 1399-15:45   صنایع ماشین های اداری ایران   7
4 تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 اردیبهشت 1399-18:8   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   4
5 پیش بینی سود شرکت دوده فام
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 اردیبهشت 1399-11:49   14
6 تحلیل بنیادی شرکت پسهند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 اردیبهشت 1399-12:35   4
7 تحلیل بنیادی غلتک سازان سپاهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 31 فروردین 1399-10:22   غلتک سازان سپاهان   3
8 تحلیل بنیادی کارخانجات قند قزوین
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 21 فروردین 1399-3:41   کارخانجات‌ قند قزوین‌   3
9 تحلیل بنیادی مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 فروردین 1399-13:4   پتروشیمی مبین   6
10 تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین (فاسمین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 فروردین 1399-18:23   کالسیمین‌   8
11 تحلیل بنیادی فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 26 اسفند 1398-9:46   فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش   6
12 تحلیل بنیادی شرکت ذغال سنگ پروده طبس
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 اسفند 1398-12:41   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
13 تحلیل بنیادی شرکت ویتانا
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 اسفند 1398-13:46   ویتانا   6
14 تحلیل بنیادی ذغال سنگ نگین طبس
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 30 بهمن 1398-16:26   ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌   5
15 تحلیل شرکت شهداب ناب خراسان
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 بهمن 1398-14:55   کشت و صنعت شهداب ناب خراسان   1
صفحه 1 از 7