ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 بررسی شرکت چدن سازان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 آبان 1399-12:50   تولیدی چدن سازان   14
2 تحلیل بنیادی آلومینیوم ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 10 آبان 1399-9:38   آلومینیوم‌ایران‌   1
3 تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 30 مهر 1399-13:22   شرکت آهن و فولاد ارفع   8
4 تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 15 مهر 1399-11:28   پتروشیمی زاگرس   17
5 تحلیل بنیادی معدنی و صنعتی چادرملو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 7 مهر 1399-15:52   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   5
6 تحلیل بنیادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 29 شهریور 1399-8:27   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   12
7 تحلیل بنیادی سیمان بهبهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 شهریور 1399-11:25   سیمان‌ بهبهان‌   14
8 تحلیل بنیادی ذوب روی اصفهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 شهریور 1399-10:43   ذوب روی اصفهان   10
9 تحلیل بنیادی سیمان فارس نو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 27 مرداد 1399-12:51   سیمان فارس نو   7
10 تحلیل بنیادی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 21 مرداد 1399-14:22   تجارت الکترونیک پارسیان   15
11 بررسی وضعیت شرکت خدمات انفورماتیک
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 مرداد 1399-10:12   خدمات‌انفورماتیک‌   2
12 تحلیل بنیادی شرکت تولید نیروی برق دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 31 خرداد 1399-10:37   تولید نیروی برق دماوند   20
13 تحلیل بنیادی شرکت معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو (کچاد)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 خرداد 1399-13:15   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   10
14 تحلیل بنیادی شرکت مادیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 خرداد 1399-15:45   صنایع ماشین های اداری ایران   7
15 تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 اردیبهشت 1399-18:8   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   5
صفحه 1 از 8