ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 تحلیل بنیادی کارخانجات قند قزوین
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 21 فروردین 1399-3:41   کارخانجات‌ قند قزوین‌   2
2 تحلیل بنیادی مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 فروردین 1399-13:4   پتروشیمی مبین   3
3 تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین (فاسمین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 فروردین 1399-18:23   کالسیمین‌   6
4 تحلیل بنیادی فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 26 اسفند 1398-9:46   فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش   6
5 تحلیل بنیادی شرکت ذغال سنگ پروده طبس
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 اسفند 1398-12:41   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
6 تحلیل بنیادی شرکت ویتانا
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 اسفند 1398-13:46   ویتانا   5
7 تحلیل بنیادی ذغال سنگ نگین طبس
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 30 بهمن 1398-16:26   ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌   5
8 تحلیل شرکت شهداب ناب خراسان
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 بهمن 1398-14:55   کشت و صنعت شهداب ناب خراسان   1
9 تحلیل بنیادی قند هگمتان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 15 بهمن 1398-9:13   قندهکمتان‌   4
10 تحلیل بنیادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 بهمن 1398-12:40   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   2
11 پیش بینی سود و تحلیل شرکت کرازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 دی 1398-17:35   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   0
12 تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 12 دی 1398-11:10   پتروشیمی غدیر   5
13 تحلیل بنیادی کویر تایر
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 3 دی 1398-9:46   کویر تایر   2
14 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 دی 1398-14:51   پتروشیمی فناوران   5
15 تحلیل بنیادی فولاد سپید فراب کویر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 آذر 1398-8:14   تولیدی فولاد سپید فراب کویر   1
صفحه 1 از 7