ایجاد پست جدید فید خبری گروه
# عنوان
1 تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 28 آبان 1397-8:23   بانک پاسارگاد   0
2 تحلیل بنیادی شرکت معدنی گهر زمین
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 23 آبان 1397-16:24   سنگ آهن گهرزمین   1
3 ارزشگذاری مقایسه ای کود شیمیایی اوره لردگان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 22 آبان 1397-15:29   کود شیمیایی اوره لردگان   1
4 تجزیه تحلیل بنیادی شبصیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 آبان 1397-17:3   تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   1
5 نحلیل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397-9:21   شیر پاستوریزه پگاه فارس   0
6 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 2 اسفند 1396-8:47   شرکت پتروشیمی خراسان   0
7 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن‌آوران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 بهمن 1396-8:14   پتروشیمی فناوران   0
8 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارگ
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 11 بهمن 1396-9:23   پتروشیمی‌ خارک‌   0
9 بررسی و تحلیل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 4 بهمن 1396-8:43   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   0
10 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 19 دی 1396-16:41   پتروشیمی‌شیراز   0
11 تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 6 دی 1396-8:42   معدنی‌ املاح‌ ایران‌   0
12 بررسی و تحلیل شرکت آهن و فولاد ارفع
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 29 آذر 1396-8:52   شرکت آهن و فولاد ارفع   0
13 بررسی و تحلیل شرکت سیمان تهران
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 11 آذر 1396-8:19   سیمان‌ تهران‌   0
14 بررسی و تحلیل شرکت سیمان غرب
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 1 آذر 1396-8:33   سیمان‌غرب‌   0
15 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 27 آبان 1396-8:46   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   0
صفحه 1 از 3