ایجاد پست جدید فید خبری گروه لیست سهام برتر مبین
# عنوان
16 تحلیل سناریو نمادهای برتر صنعت دارو
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 27 اردیبهشت 1398-11:58   داروسازی کاسپین تامین   8
17 تحلیل و بررسی صنعت لوازم خانگی و اداری
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 20 اردیبهشت 1398-12:59   2
18 تحلیل سناریو صنعت لاستیک
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 فروردین 1398-17:6   3
19 تحلیل سناریو NAV سرمایه گذاری های خودرویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 10 فروردین 1398-15:1   گروه‌بهمن‌   1
20 تحلیل سناریو صنایع کوچک پتروشیمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 11 اسفند 1397-9:16   پتروشیمی غدیر   1
21 تحلیل سناریو خدمات بندری و حمل دریایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 بهمن 1397-14:36   توسعه خدمات دریایی وبندری سینا   0
22 تحلیل سناریو فاسمین و فرآور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 بهمن 1397-15:43   3
23 تحلیل سناریو صنعت شوینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 دی 1397-14:51   1
24 بررسی صنعت مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 13 آذر 1397-10:47   ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   1
25 سبد پیشنهادی از گروه پتروپالایشی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 29 آبان 1397-10:4   6
26 بررسی صنعت یوتیلیتی (تامین خوراک پتروشیمی)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 مهر 1397-17:7   4
27 بررسی صنعت سنگ آهن
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 مرداد 1397-11:10   2
28 بررسی صنعت اوره
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 مرداد 1397-15:29   1
29 بررسی صنعت متانول
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 تیر 1397-16:12   0
30 بررسی صنعت فولاد
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 30 خرداد 1397-18:16   0
صفحه 2 از 5