ایجاد پست جدید فید خبری گروه لیست سهام برتر مبین
# عنوان
1 تحلیل هلدینگ های تامین اجتماعی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 18 مرداد 1399-16:12   سرمایه گذاری تامین اجتماعی   21
2 بررسی بنیادی سهم عرضه اولیه ای زرماکارون
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 تیر 1399-15:28   صنعتی زر ماکارون   45
3 ارزش جایگزینی پالایشی ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 خرداد 1399-13:10   پالایش نفت اصفهان   35
4 تحلیل شرکت های دوده صنعتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 26 اردیبهشت 1399-15:49   صنعتی دوده فام   21
5 هلدینگ های عرضه اولیه ای
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399-6:20   سرمایه گذاری تامین اجتماعی   40
6 تحلیل سناریو عرضه اولیه ای ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 فروردین 1399-8:7   پتروشیمی تندگویان   42
7 بررسی هلدینگ های غذایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 فروردین 1399-10:52   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   13
8 بررسی هلدینگ های دارویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 بهمن 1398-9:50   داروپخش‌ (هلدینگ‌   28
9 تحلیل صنعت کانه های غیر فلزی (شیشه)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 مهر 1398-10:17   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   12
10 خلاصه تحلیل سهام برتر پالایشی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-14:54   18
11 تحلیل سناریو صنعت اوره صادراتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 1 مرداد 1398-9:17   پتروشیمی پردیس   2
12 تحلیل و بررسی صنعت کاشی و سرامیک
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 تیر 1398-18:22   6
13 تحلیل و بررسی صنعت سیمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 13 خرداد 1398-11:49   سیمان خوزستان   8
14 تحلیل سناریو نمادهای برتر صنعت دارو
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 27 اردیبهشت 1398-11:58   داروسازی کاسپین تامین   8
15 تحلیل و بررسی صنعت لوازم خانگی و اداری
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 20 اردیبهشت 1398-12:59   2
صفحه 1 از 5