ایجاد پست جدید فید خبری گروه لیست سهام برتر مبین
# عنوان
1 تحلیل سناریو صنعت شوینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 دی 1397-14:51   1
2 بررسی صنعت مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 13 آذر 1397-10:47   ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   0
3 سبد پیشنهادی از گروه پتروپالایشی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 29 آبان 1397-10:4   5
4 بررسی صنعت یوتیلیتی (تامین خوراک پتروشیمی)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 مهر 1397-17:7   4
5 بررسی صنعت سنگ آهن
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 مرداد 1397-11:10   2
6 بررسی صنعت اوره
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 مرداد 1397-15:29   1
7 بررسی صنعت متانول
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 تیر 1397-16:12   0
8 بررسی صنعت فولاد
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 30 خرداد 1397-18:16   0
9 لیست سهام برتر به تاریخ 29 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 29 اردیبهشت 1397-10:26   0
10 لیست سهام برتر به تاریخ 23 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   دو شنبه 24 اردیبهشت 1397-12:45   0
11 لیست سهام برتر به تاریخ 15 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 15 اردیبهشت 1397-10:9   0
12 لیست سهام برتر به تاریخ 8 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 8 اردیبهشت 1397-9:43   0
13 لیست سهام برتر به تاریخ 18 فروردین 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 18 فروردین 1397-8:31   1
14 لیست سهام برتر به تاریخ 26 اسفند 96
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 26 اسفند 1396-7:45   1
15 لیست سهام برتر به تاریخ 19اسفند 96
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 19 اسفند 1396-8:5   0
صفحه 1 از 4