ایجاد پست جدید فید خبری گروه لیست سهام برتر مبین
# عنوان
1 بررسی ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 6 آذر 1399-19:23   تامین سرمایه دماوند   2
2 تحلیل و بررسی نماد های منتخب صنعت فولاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 19 مهر 1399-14:54   فولاد کاوه جنوب کیش   7
3 تحلیل سناریو نمادهای برتر سیمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 5 مهر 1399-7:4   سیمان‌ارومیه‌   6
4 تحلیل هلدینگ های تامین اجتماعی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 18 مرداد 1399-16:12   سرمایه گذاری تامین اجتماعی   23
5 بررسی بنیادی سهم عرضه اولیه ای زرماکارون
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 تیر 1399-15:28   صنعتی زر ماکارون   47
6 ارزش جایگزینی پالایشی ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 خرداد 1399-13:10   پالایش نفت اصفهان   37
7 تحلیل شرکت های دوده صنعتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 26 اردیبهشت 1399-15:49   صنعتی دوده فام   21
8 هلدینگ های عرضه اولیه ای
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399-6:20   سرمایه گذاری تامین اجتماعی   40
9 تحلیل سناریو عرضه اولیه ای ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 فروردین 1399-8:7   پتروشیمی تندگویان   42
10 بررسی هلدینگ های غذایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 فروردین 1399-10:52   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   13
11 بررسی هلدینگ های دارویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 بهمن 1398-9:50   داروپخش‌ (هلدینگ‌   28
12 تحلیل صنعت کانه های غیر فلزی (شیشه)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 مهر 1398-10:17   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   12
13 خلاصه تحلیل سهام برتر پالایشی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-14:54   18
14 تحلیل سناریو صنعت اوره صادراتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 1 مرداد 1398-9:17   پتروشیمی پردیس   2
15 تحلیل و بررسی صنعت کاشی و سرامیک
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 تیر 1398-18:22   6
صفحه 1 از 5