ایجاد پست جدید فید خبری گروه لیست سهام برتر مبین
# عنوان
1 تحلیل سناریو خدمات بندری و حمل دریایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 بهمن 1397-14:36   توسعه خدمات دریایی وبندری سینا   0
2 تحلیل سناریو فاسمین و فرآور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 بهمن 1397-15:43   1
3 تحلیل سناریو صنعت شوینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 دی 1397-14:51   1
4 بررسی صنعت مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 13 آذر 1397-10:47   ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   0
5 سبد پیشنهادی از گروه پتروپالایشی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 29 آبان 1397-10:4   5
6 بررسی صنعت یوتیلیتی (تامین خوراک پتروشیمی)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 مهر 1397-17:7   4
7 بررسی صنعت سنگ آهن
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 مرداد 1397-11:10   2
8 بررسی صنعت اوره
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 مرداد 1397-15:29   1
9 بررسی صنعت متانول
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 تیر 1397-16:12   0
10 بررسی صنعت فولاد
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 30 خرداد 1397-18:16   0
11 لیست سهام برتر به تاریخ 29 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 29 اردیبهشت 1397-10:26   0
12 لیست سهام برتر به تاریخ 23 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   دو شنبه 24 اردیبهشت 1397-12:45   0
13 لیست سهام برتر به تاریخ 15 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 15 اردیبهشت 1397-10:9   0
14 لیست سهام برتر به تاریخ 8 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 8 اردیبهشت 1397-9:43   0
15 لیست سهام برتر به تاریخ 18 فروردین 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 18 فروردین 1397-8:31   1
صفحه 1 از 4