ایجاد پست جدید فید خبری گروه لیست سهام برتر مبین
# عنوان
1 تحلیل سناریو صنعت لاستیک
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 فروردین 1398-17:6   1
2 تحلیل سناریو NAV سرمایه گذاری های خودرویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 10 فروردین 1398-15:1   گروه‌بهمن‌   0
3 تحلیل سناریو صنایع کوچک پتروشیمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 11 اسفند 1397-9:16   پتروشیمی غدیر   1
4 تحلیل سناریو خدمات بندری و حمل دریایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 بهمن 1397-14:36   توسعه خدمات دریایی وبندری سینا   0
5 تحلیل سناریو فاسمین و فرآور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 بهمن 1397-15:43   2
6 تحلیل سناریو صنعت شوینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 دی 1397-14:51   1
7 بررسی صنعت مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 13 آذر 1397-10:47   ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   0
8 سبد پیشنهادی از گروه پتروپالایشی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 29 آبان 1397-10:4   6
9 بررسی صنعت یوتیلیتی (تامین خوراک پتروشیمی)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 مهر 1397-17:7   4
10 بررسی صنعت سنگ آهن
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 مرداد 1397-11:10   2
11 بررسی صنعت اوره
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 مرداد 1397-15:29   1
12 بررسی صنعت متانول
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 تیر 1397-16:12   0
13 بررسی صنعت فولاد
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 30 خرداد 1397-18:16   0
14 لیست سهام برتر به تاریخ 29 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 29 اردیبهشت 1397-10:26   0
15 لیست سهام برتر به تاریخ 23 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   دو شنبه 24 اردیبهشت 1397-12:45   0
صفحه 1 از 4