ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی موردی گزارش های کدال
# عنوان
1 بررسی عملکرد ماهیانه شپدیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 آذر 1397-14:28   پتروشیمی پردیس   2
2 بررسی گزارش فعالیت مهر ماه گروه کاغذ پارس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 1 آبان 1397-12:26   گروه صنایع کاغذ پارس   0
3 تعدیل مثبت در پیش بینی سود هر سهم سال جاری
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مرداد 1397-10:31   گروه صنایع کاغذ پارس   0
4 برنامه ها و توضیحات فملی برای سال 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 21 مرداد 1397-9:29   ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   1
5 گزارش تولید و فروش خردادماه بهمن موتور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 9 تیر 1397-8:42   گروه‌بهمن‌   1
6 گزارش تولید و فروش خردادماه بهمن موتور
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 9 تیر 1397-8:34   گروه‌بهمن‌   0
7 گزارش تولید و فروش خردادماه در نماد کچاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 تیر 1397-8:52   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   0
8 گزارش سالانه دی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 تیر 1397-15:16   بانک دی   0
9 نگاهی به صورت های مالی حسابرسی نشده بانک ملت
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 3 تیر 1396-8:27   بانک ملت   0
صفحه 1 از 1