ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
91 گزارش تولید و فروش اسفندماه چکاپا
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 6 فروردین 1398-8:14   گروه صنایع کاغذ پارس   0
92 گزارش تولید و فروش اسفندماه ساراب
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 فروردین 1398-11:10   سیمان‌ داراب‌   0
93 گزارش اسفندماه تولید و فروش فجر
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 فروردین 1398-9:2   فولاد امیرکبیرکاشان   0
94 ذوب آهن و کاهش هزینه های استهلاک و تاثیر آن بر روی سود آوری شرکت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 26 اسفند 1397-10:17   0
95 تهاتر بدهی شرکت لعابیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 اسفند 1397-15:28   لعابیران‌   0
96 بررسی اطلاعات کدال پخش
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 15 اسفند 1397-10:7   پخش البرز   0
97 بررسی گزارش های ماهانه در صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 8 اسفند 1397-10:41   0
98 افزایش نرخ زغالسنگ خام
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 4 اسفند 1397-9:20   ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌   0
99 بررسی عملکرد مالی در انتهای دوره مالی سه شرکت تاپکیش ،شپلی ،کفپارس
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 اسفند 1397-11:50   0
100 بررسی عملکرد سود
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 29 بهمن 1397-16:17   بیمه اتکایی ایرانیان   0
101 افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف کفرا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 بهمن 1397-13:45   فراورده‌ های‌ نسوزایران‌   0
102 عملکرد سال مالی منتهی به آذر ریشمک
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 بهمن 1397-10:42   تولید و صادرات ریشمک   0
103 بررسی عملکرد سرمایه گذاری سپه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 بهمن 1397-15:56   سرمایه‌گذاری‌ سپه‌   0
104 بررسی عملکرد ماهیانه پتایر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 بهمن 1397-15:37   ایران‌ تایر   0
105 گزارش 9 ماهه ناامید کننده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 30 دی 1397-9:44   بانک‌پارسیان‌   1
صفحه 7 از 14