ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
91 دریافت مجوز افزایش نرخ محولات شیمیایی و شوینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 19 خرداد 1398-12:44   0
92 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاعاتی شرکت دارویی البرز بالک
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 خرداد 1398-9:3   مواد اولیه دارویی البرز بالک   1
93 گزارش فعالیت اردیبهشت ماه شرکت پتروشیمی پردیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 8 خرداد 1398-13:7   پتروشیمی پردیس   0
94 بررسی عملکرد سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 خرداد 1398-15:16   معدنی و صنعتی گل گهر   2
95 بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 31 اردیبهشت 1398-11:34   بهمن دیزل   1
96 بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 اردیبهشت 1398-8:48   پارس‌ الکتریک‌   1
97 دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 اردیبهشت 1398-9:53   نفت سپاهان   0
98 مجوز افزایش نرخ در صنعت روانکار
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 اردیبهشت 1398-8:44   0
99 بررسی گزارش صورت مالی سال مالی 97 شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:24   کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌   0
100 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:12   فرابورس ایران   0
101 بررسی فعالیت سالیانه فرآور و تجریه و تحلیل صورتهای مالی آن
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 14 اردیبهشت 1398-15:32   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   0
102 بررسی عملکرد مالی شرکت در سال 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 اردیبهشت 1398-9:38   سیمان‌ بجنورد   0
103 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 8 اردیبهشت 1398-10:23   ایران‌یاساتایرورابر   1
104 بررسی گزارش ماهیانه شپدیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 8 اردیبهشت 1398-10:16   پتروشیمی پردیس   0
105 گزارش فعایت ماهانه منتهی به 98/01/31
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:51   سیمان‌ شرق‌   1
صفحه 7 از 17