ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
61 بررسی گزارش صورت مالی سال مالی 97 شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:24   کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌   0
62 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:12   فرابورس ایران   0
63 بررسی فعالیت سالیانه فرآور و تجریه و تحلیل صورتهای مالی آن
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 14 اردیبهشت 1398-15:32   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   0
64 بررسی عملکرد مالی شرکت در سال 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 اردیبهشت 1398-9:38   سیمان‌ بجنورد   0
65 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 8 اردیبهشت 1398-10:23   ایران‌یاساتایرورابر   1
66 بررسی گزارش ماهیانه شپدیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 8 اردیبهشت 1398-10:16   پتروشیمی پردیس   0
67 گزارش فعایت ماهانه منتهی به 98/01/31
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:51   سیمان‌ شرق‌   1
68 بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 31 فروردین 1398-9:45   توکاریل   0
69 بررسی و تجزیه تحلیل صورتهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 1397
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 30 فروردین 1398-13:49   داروسازی‌ اکسیر   0
70 بررسی اطلاعات مالی 3 ماهه منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 فروردین 1398-10:38   صنعتی‌ بهشهر   0
71 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 فروردین 1398-9:55   سیمان‌مازندران‌   0
72 اطلاعات حاصل از کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 فروردین 1398-9:20   تولیدی‌مهرام‌   0
73 صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 فروردین 1398-10:38   توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد   0
74 گزارش اسفند ماه شرکت تولیدی چدن سازان
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 17 فروردین 1398-11:56   تولیدی چدن سازان   0
75 گزارش تولید وفروش اسفندماه ارفع
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 فروردین 1398-9:27   شرکت آهن و فولاد ارفع   0
صفحه 5 از 14