ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
61 بررسی گزارش 3 ماهه معدنی و صنعتی چادرملو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 تیر 1397-11:41   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   0
62 تقسیم سود نقدی 16 ریالی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 13 تیر 1397-17:24   فولاد هرمزگان جنوب   1
63 گزارش صورت های مالی سال96
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 تیر 1397-8:50   گروه مپنا (سهامی عام)   0
64 عملکرد سه ماه اول سال کرماشا
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 تیر 1397-9:45   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   0
65 گزارش بازار دوشنبه 5تیرماه97
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 5 تیر 1397-8:31   0
66 عملکرد سه ماه اول فایرا
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 تیر 1397-17:23   آلومینیوم‌ایران‌   0
67 گزارش تولید و فروش خردادماه فولاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 تیر 1397-16:47   0
68 گزارش فعالیت خرداد ماه فرآور
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 تیر 1397-15:0   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   0
69 رشد 28درصدی مبلغ فروش شرکت در سه ماه سال97 نسبت به مدت مشابه سالقبل
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 تیر 1397-15:9   شرکت پتروشیمی خراسان   0
70 هزینه مالی هزینه اصلی صنعت دارو
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 تیر 1397-10:4   گروه دارویی برکت   0
71 گزارش سه ماهه منتهی به اسفند 96
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 تیر 1397-9:54   بانک گردشگری   0
72 گزارش 12ماهه منتهی به سال مالی96
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 تیر 1397-9:26   حمل و نقل بین المللی خلیج فارس   0
73 گزیده اطلاعیه‌های شرکت‌ها در سامانه کدال مورخ 6 شهریور 96
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 7 شهریور 1396-8:58   0
74 گزیده اطلاعیه‌های شرکت‌ها در سامانه کدال مورخ 30 مرداد 96
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 31 مرداد 1396-8:25   0
75 گزیده اطلاعیه‌های شرکت‌ها در سامانه کدال مورخ 24 مرداد 96
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 مرداد 1396-7:56   0
صفحه 5 از 7