ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
16 افشای اطلاعات با اهمیت شرکت صنایع مس شهید باهنر
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مهر 1398-9:0   مس‌ شهیدباهنر   2
17 کنفرانس اطلاع رسانی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 9 مهر 1398-12:27   کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان   0
18 کنفرانس اطلاع رسانی صنایع کاشی و سرامی سینا
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 8 مهر 1398-9:6   صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا   0
19 خلاصه بهترین‌های شهریور
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مهر 1398-16:24   1
20 کنفرانس اطلاع رسانی شرکت داروسازی کوثر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مهر 1398-9:2   داروسازی‌ کوثر   0
21 کنفرانس اطلاع رسانی صنایع غذایی مینو شرق
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 3 مهر 1398-10:18   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   0
22 اطلاعات حاصل از کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 26 شهریور 1398-9:24   داروسازی تولید دارو   0
23 اطلاعات حاصل از برگزاری گنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 26 شهریور 1398-8:56   داروسازی‌ روزدارو   0
24 گزارش شفاف سازی شرکت گلتاش
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 25 شهریور 1398-13:27   گلتاش‌   0
25 گزرش 6 ماهه هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 13 شهریور 1398-9:59   1
26 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 10 شهریور 1398-10:14   کاشی‌ الوند   0
27 اعلام رای دادگاه
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 شهریور 1398-9:43   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   1
28 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 شهریور 1398-15:28   معادن‌منگنزایران‌   1
29 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 شهریور 1398-8:52   لعابیران‌   0
30 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-8:53   توکاریل   0
صفحه 2 از 14