ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
16 کنفرانس اطلاع رسانی داروسازی تولید دارو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 اسفند 1398-11:20   داروسازی تولید دارو   1
17 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 اسفند 1398-10:9   1
18 کنفرانس اطلاع رسانی خفنر
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 10 اسفند 1398-14:20   فنرسازی‌خاور   5
19 کنفرانس اطلاع رسانی کرازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 اسفند 1398-9:21   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   2
20 کنفرانس اطلاع رسانی رکیش
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 بهمن 1398-9:25   کارت اعتباری ایران کیش   1
21 کنفرانس اطلاع رسانی شدوص
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 بهمن 1398-9:17   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   1
22 بررسی فروش شرکت ویتانا
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 بهمن 1398-12:24   ویتانا   2
23 کنفرانس اطلاع رسانی شکربن
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 بهمن 1398-9:36   کربن‌ ایران‌   0
24 کنفرانس اطلاع رسانی حکشتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 بهمن 1398-9:23   کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   1
25 بررسی گزارشات 9 ماهه صنعت کاشی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 بهمن 1398-15:15   1
26 کنفرانس اطلاع رسانی بکام
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 بهمن 1398-9:11   کارخانجات تولیدی شهید قندی   0
27 بررسی عملکرد فصل سوم شرکت های فولادی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 30 دی 1398-14:21   0
28 کنفرانس اطلاع رسانی سیمان شمال
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 دی 1398-9:27   سیمان‌ شمال‌   1
29 افشای اطلاعات مادیرا
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 9 دی 1398-16:7   صنایع ماشین های اداری ایران   2
30 اطلاعات حاصل از کنفرانس اطلاع رسانی شغدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 8 دی 1398-9:58   پتروشیمی غدیر   0
صفحه 2 از 17