ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
241 تعدیل مثبت فولاد مبارکه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 تیر 1397-8:49   0
242 بررسی گزارش 3 ماهه معدنی و صنعتی چادرملو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 تیر 1397-11:41   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   0
243 تقسیم سود نقدی 16 ریالی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 13 تیر 1397-17:24   فولاد هرمزگان جنوب   1
244 گزارش صورت های مالی سال96
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 تیر 1397-8:50   گروه مپنا (سهامی عام)   0
245 عملکرد سه ماه اول سال کرماشا
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 تیر 1397-9:45   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   0
246 گزارش بازار دوشنبه 5تیرماه97
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 5 تیر 1397-8:31   0
247 عملکرد سه ماه اول فایرا
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 تیر 1397-17:23   آلومینیوم‌ایران‌   0
248 گزارش تولید و فروش خردادماه فولاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 تیر 1397-16:47   0
249 گزارش فعالیت خرداد ماه فرآور
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 تیر 1397-15:0   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   0
250 رشد 28درصدی مبلغ فروش شرکت در سه ماه سال97 نسبت به مدت مشابه سالقبل
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 تیر 1397-15:9   شرکت پتروشیمی خراسان   0
251 هزینه مالی هزینه اصلی صنعت دارو
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 تیر 1397-10:4   گروه دارویی برکت   2
252 گزارش سه ماهه منتهی به اسفند 96
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 تیر 1397-9:54   بانک گردشگری   0
253 گزارش 12ماهه منتهی به سال مالی96
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 تیر 1397-9:26   حمل و نقل بین المللی خلیج فارس   0
254 گزیده اطلاعیه‌های شرکت‌ها در سامانه کدال مورخ 6 شهریور 96
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 7 شهریور 1396-8:58   0
255 گزیده اطلاعیه‌های شرکت‌ها در سامانه کدال مورخ 30 مرداد 96
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 31 مرداد 1396-8:25   0
صفحه 17 از 19