ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
1 گزارش خردادماه شرکت تراکتورسازی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 تیر 1399-9:39   تراکتورسازی‌ایران‌   0
2 سود محقق شده شرکت های بانکی برای سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 29 خرداد 1399-22:1   5
3 افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 خرداد 1399-16:49   کشت و صنعت شهداب ناب خراسان   9
4 کنفرانس اطلاع رسانی سیمان شاهرود
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 26 اردیبهشت 1399-11:52   سیمان‌شاهرود   5
5 کنفرانس اطلاع رسانی کنور
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 21 اردیبهشت 1399-9:16   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   1
6 کنفرانس اطلاع رسانی بیمه پارسیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399-8:51   بیمه پارسیان   1
7 کنفرانس اطلاع رسانی شفن
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 اردیبهشت 1399-12:17   1
8 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کاوه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 8 اردیبهشت 1399-9:54   1
9 بررسی جم پیلن
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 6 اردیبهشت 1399-10:52   پلی پروپیلن جم - جم پیلن   1
10 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاعاتی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 1 اردیبهشت 1399-20:22   1
11 بررسی عملکرد سال 98 پارس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 23 فروردین 1399-17:4   پتروشیمی پارس   2
12 عملکرد شیراز در سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 فروردین 1399-2:22   1
13 عملکرد پتروشیمی تندگویان در سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 16 فروردین 1399-5:20   پتروشیمی تندگویان   2
14 عملکرد سال 98 نوری
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 فروردین 1399-11:22   پتروشیمی نوری   0
15 عملکرد سال 98 مبین انرژی خلیج فارس
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 8 فروردین 1399-19:52   پتروشیمی مبین   2
صفحه 1 از 17