ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
1 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 27 خرداد 1398-10:22   تولید برق عسلویه مپنا   0
2 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 خرداد 1398-13:9   صنایع ماشین های اداری ایران   1
3 بررسی عملکرد سالیانه شرکت ایران خودرو
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 خرداد 1398-9:21   ایران‌ خودرو   0
4 بررسی گزارش سالیانه بانک صادرات
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 21 خرداد 1398-18:7   بانک صادرات ایران   2
5 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاعاتی شرکت داروسازی اکسیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 21 خرداد 1398-16:23   داروسازی‌ اکسیر   0
6 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 21 خرداد 1398-16:19   توکا رنگ فولاد سپاهان   0
7 دریافت مجوز افزایش نرخ محولات شیمیایی و شوینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 19 خرداد 1398-12:44   0
8 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاعاتی شرکت دارویی البرز بالک
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 خرداد 1398-9:3   مواد اولیه دارویی البرز بالک   0
9 گزارش فعالیت اردیبهشت ماه شرکت پتروشیمی پردیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 8 خرداد 1398-13:7   پتروشیمی پردیس   0
10 بررسی عملکرد سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 خرداد 1398-15:16   معدنی و صنعتی گل گهر   2
11 بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 31 اردیبهشت 1398-11:34   بهمن دیزل   1
12 بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 اردیبهشت 1398-8:48   پارس‌ الکتریک‌   0
13 دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 اردیبهشت 1398-9:53   نفت سپاهان   0
14 مجوز افزایش نرخ در صنعت روانکار
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 اردیبهشت 1398-8:44   0
15 بررسی گزارش صورت مالی سال مالی 97 شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:24   کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌   0
صفحه 1 از 11