ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
1 عملکرد شیراز در سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 فروردین 1399-2:22   1
2 عملکرد پتروشیمی تندگویان در سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 16 فروردین 1399-5:20   پتروشیمی تندگویان   0
3 عملکرد سال 98 نوری
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 فروردین 1399-11:22   پتروشیمی نوری   0
4 عملکرد سال 98 مبین انرژی خلیج فارس
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 8 فروردین 1399-19:52   پتروشیمی مبین   2
5 زیان خالص نیروگاه کهنوج در سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 فروردین 1399-8:2   تولید برق ماهتاب کهنوج   1
6 رشد 120% سودآوری در سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 فروردین 1399-9:18   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   4
7 کنفرانس اطلاع رسانی سیمان بجنورد
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 20 اسفند 1398-11:3   1
8 کنفرانس اطلاع رسانی داروسازی تولید دارو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 اسفند 1398-11:20   داروسازی تولید دارو   1
9 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 اسفند 1398-10:9   1
10 کنفرانس اطلاع رسانی خفنر
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 10 اسفند 1398-14:20   فنرسازی‌خاور   5
11 کنفرانس اطلاع رسانی کرازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 اسفند 1398-9:21   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   2
12 کنفرانس اطلاع رسانی رکیش
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 بهمن 1398-9:25   کارت اعتباری ایران کیش   1
13 کنفرانس اطلاع رسانی شدوص
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 بهمن 1398-9:17   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   1
14 بررسی فروش شرکت ویتانا
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 بهمن 1398-12:24   ویتانا   2
15 کنفرانس اطلاع رسانی شکربن
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 بهمن 1398-9:36   کربن‌ ایران‌   0
صفحه 1 از 16