ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
1 افزایش نرخ لاستیک و تاثیر بر سودآوری شرکت ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 آبان 1399-9:18   ایران‌ تایر   12
2 افشای اطلاعات با اهمیت برای ذوب آهن
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 آبان 1399-14:12   سهامی ذوب آهن اصفهان   6
3 افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 26 آبان 1399-8:55   صنایع‌ آذرآب‌   1
4 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 آبان 1399-13:56   مدیریت انرژی امید تابان هور   2
5 بررسی گزارش ماهانه منتهی به مهر ماه سال جاری سیمان هرمزگان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 آبان 1399-13:49   سیمان‌هرمزگان‌   11
6 بررسی گزراش ماه منتهی به مهر 1399 گروه مپنا(رمپنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 آبان 1399-12:2   گروه مپنا (سهامی عام)   10
7 گزارش ماهانه نماد شیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 6 آبان 1399-9:13   8
8 بررسی گزارش منتهی به مهرماه سال جاری بانک صاردات
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 آبان 1399-17:25   بانک صادرات ایران   3
9 بررسی گزارش یک ماهه منتهی به مهر ماه بانک پاسارگاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 آبان 1399-16:56   بانک پاسارگاد   2
10 بررسی گزارش یک ماهه منتهی به مهر ماه فولاد خوزستان
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 آبان 1399-16:42   فولاد خوزستان   1
11 بررسی گزارش مهرماه فولاد مبارکه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 آبان 1399-16:22   فولاد مبارکه اصفهان   1
12 بررسی گزارش شش ماهه بانک اقتصاد نوین
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 2 آبان 1399-22:57   بانک‌اقتصادنوین‌   9
13 بررسی گزارش شش ماهه بانک دی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 2 آبان 1399-22:8   بانک دی   7
14 برسی گزارش 6 ماهه فولاد کاوه جنوب کیش
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 2 آبان 1399-15:23   فولاد کاوه جنوب کیش   2
15 بررسی گزارش عملکرد ۶ ماهه تراکتورسازی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 2 آبان 1399-14:40   تراکتورسازی‌ایران‌   3
صفحه 1 از 19