ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
1 بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 31 اردیبهشت 1398-11:34   بهمن دیزل   0
2 بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 اردیبهشت 1398-8:48   پارس‌ الکتریک‌   0
3 دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 اردیبهشت 1398-9:53   نفت سپاهان   0
4 مجوز افزایش نرخ در صنعت روانکار
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 اردیبهشت 1398-8:44   0
5 بررسی گزارش صورت مالی سال مالی 97 شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:24   کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌   0
6 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:12   فرابورس ایران   0
7 بررسی فعالیت سالیانه فرآور و تجریه و تحلیل صورتهای مالی آن
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 14 اردیبهشت 1398-15:32   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   0
8 بررسی عملکرد مالی شرکت در سال 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 اردیبهشت 1398-9:38   سیمان‌ بجنورد   0
9 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 8 اردیبهشت 1398-10:23   ایران‌یاساتایرورابر   1
10 بررسی گزارش ماهیانه شپدیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 8 اردیبهشت 1398-10:16   پتروشیمی پردیس   0
11 گزارش فعایت ماهانه منتهی به 98/01/31
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:51   سیمان‌ شرق‌   1
12 بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 31 فروردین 1398-9:45   توکاریل   0
13 بررسی و تجزیه تحلیل صورتهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 1397
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 30 فروردین 1398-13:49   داروسازی‌ اکسیر   0
14 بررسی اطلاعات مالی 3 ماهه منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 فروردین 1398-10:38   صنعتی‌ بهشهر   0
15 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 فروردین 1398-9:55   سیمان‌مازندران‌   0
صفحه 1 از 10