ایجاد پست جدید فید خبری گروه بررسی اطلاعیه های کدال مبین
# عنوان
1 افشای اطلاعات الف برای شرکت زامیاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 شهریور 1399-11:5   زامیاد   17
2 پیشنهاد افزایش سرمایه 3350 درصدی پتایر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 17 شهریور 1399-12:54   ایران‌ تایر   5
3 سود محقق شده شرکت های بانکی برای سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 29 خرداد 1399-22:1   6
4 افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 خرداد 1399-16:49   کشت و صنعت شهداب ناب خراسان   9
5 کنفرانس اطلاع رسانی سیمان شاهرود
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 26 اردیبهشت 1399-11:52   سیمان‌شاهرود   5
6 کنفرانس اطلاع رسانی کنور
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 21 اردیبهشت 1399-9:16   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   1
7 کنفرانس اطلاع رسانی بیمه پارسیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399-8:51   بیمه پارسیان   1
8 کنفرانس اطلاع رسانی شفن
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 اردیبهشت 1399-12:17   1
9 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کاوه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 8 اردیبهشت 1399-9:54   1
10 بررسی جم پیلن
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 6 اردیبهشت 1399-10:52   پلی پروپیلن جم - جم پیلن   1
11 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاعاتی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 1 اردیبهشت 1399-20:22   1
12 بررسی عملکرد سال 98 پارس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 23 فروردین 1399-17:4   پتروشیمی پارس   2
13 عملکرد شیراز در سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 فروردین 1399-2:22   1
14 عملکرد پتروشیمی تندگویان در سال 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 16 فروردین 1399-5:20   پتروشیمی تندگویان   2
15 عملکرد سال 98 نوری
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 فروردین 1399-11:22   پتروشیمی نوری   0
صفحه 1 از 17