ایجاد پست جدید
# عنوان
1 محاسبه NAV سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 23 آبان 1396-7:49   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   1
2 محاسبه NAV شرکت گروه دارویی البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 16 آبان 1396-9:9   سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌   0
3 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 9 آبان 1396-15:19   سرمایه‌گذاری‌ سایپا   0
4 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 2 آبان 1396-8:5   سرمایه گذاری دارویی تامین   0
5 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 مهر 1396-8:23   سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان   0
6 محاسبه NAV شرکت توسعه معادن روی ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 18 مهر 1396-9:25   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
7 محاسبه NAV شرکت سیمان فارس و خوزستان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 11 مهر 1396-8:1   سیمان فارس و خوزستان   1
8 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 4 مهر 1396-10:49   سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌   0
9 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 28 شهریور 1396-9:18   سرمایه گذاری خوارزمی   1
10 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 22 شهریور 1396-8:14   شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   0
11 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری غدیر
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 14 شهریور 1396-8:28   سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌   1
12 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سبحان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 31 مرداد 1396-8:22   سرمایه گذاری سبحان   0
13 محاسبه NAV شرکت دارو پخش
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 24 مرداد 1396-8:41   داروپخش‌ (هلدینگ‌   0
14 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 17 مرداد 1396-8:8   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   0
15 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 10 مرداد 1396-14:24   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   0
صفحه 1 از 2