ایجاد پست جدید
# عنوان
1 محاسبه NAV شرکت توسعه معادن روی ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 بهمن 1396-8:40   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
2 محاسبه NAV شرکت سیمان فارس و خوزستان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 17 بهمن 1396-8:8   سیمان فارس و خوزستان   0
3 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 11 بهمن 1396-10:22   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   0
4 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 20 دی 1396-9:11   شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   0
5 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری غدیر
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 12 دی 1396-8:25   سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌   1
6 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 28 آذر 1396-8:5   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   0
7 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 21 آذر 1396-8:27   سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌   0
8 محاسبه NAV شرکت دارو پخش
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 14 آذر 1396-15:26   داروپخش‌ (هلدینگ‌   1
9 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 7 آذر 1396-8:20   سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند   1
10 محاسبه NAV سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 4 آذر 1396-10:10   توسعه‌معادن‌وفلزات‌   0
11 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 1 آذر 1396-8:30   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   2
12 محاسبه NAV شرکت گروه دارویی البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 16 آبان 1396-9:9   سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌   0
13 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 9 آبان 1396-15:19   سرمایه‌گذاری‌ سایپا   0
14 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 2 آبان 1396-8:5   سرمایه گذاری دارویی تامین   0
15 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 مهر 1396-8:23   سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان   0
صفحه 1 از 3