ایجاد پست جدید
# عنوان
1 گزارش خالص ارزش دارایی ها 4 مهر 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 4 مهر 1397-10:30   0
2 بررسی NAV و EPS ونفت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 شهریور 1397-11:23   0
3 گزارش خالص ارزش دارایی ها 12 شهریور 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 شهریور 1397-9:5   0
4 گزارش خالص ارزش دارایی ها 28 مرداد 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 مرداد 1397-16:37   0
5 تحلیل خالص ارزش دارایی های هلدینگ های شیمیایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مرداد 1397-16:14   سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌   0
6 گزارش خالص ارزش دارایی ها 7 مرداد 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مرداد 1397-16:17   0
7 محاسبه NAV شرکت گروه بهمن
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 اردیبهشت 1397-8:7   گروه‌بهمن‌   0
8 محاسبه NAV شرکت گروه دارویی البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 18 اردیبهشت 1397-8:10   سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌   0
9 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397-8:17   شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   0
10 محاسبه NAV گروه دارویی سبحان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 29 فروردین 1397-11:23   گروه دارویی سبحان   0
11 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 21 فروردین 1397-9:3   سرمایه گذاری شفادارو   0
12 محاسبه NAV شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 8 فروردین 1397-1:25   گسترش نفت و گاز پارسیان   0
13 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 22 اسفند 1396-8:28   سرمایه‌گذاری‌ سایپا   1
14 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:10   سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان   0
15 محاسبه NAV شرکت توسعه معادن روی ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 بهمن 1396-8:40   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
صفحه 1 از 4