ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 گزارش خالص ارزش دارایی های پترول
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 فروردین 1399-18:51   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   0
2 برآورد خالص ارزش دارایی های وکادو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 فروردین 1399-14:53   1
3 مقایسه خالص ارزش دارایی های چهار سهم سیدکو، پارسان،دسبحا و وسپه
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 اسفند 1398-8:37   3
4 مقایسه هلدینگ های معدنی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 دی 1398-12:19   4
5 بررسی گزارش شش ماهه تیپیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 دی 1398-12:13   سرمایه گذاری دارویی تامین   1
6 براورد سود و ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری صنعت نفت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 20 آذر 1398-14:11   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   3
7 گزارش خالص ارزش دارایی ها 3 آذر 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 آذر 1398-10:51   5
8 تحلیل شرکت سرمایه گذاری شفا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 آبان 1398-9:42   سرمایه گذاری شفادارو   2
9 گزارش خالص ارزش دارایی ها 13 آبان 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 13 آبان 1398-17:50   هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   2
10 خالص ارزش روز دارایی های شرکت سرمایه گذاری امید
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-12:48   گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   3
11 گزارش خالص ارزش دارایی ها 10 مهر 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مهر 1398-17:19   گروه دارویی سبحان   1
12 خالص ارزش دارایی های شرکت پارس توشه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 23 شهریور 1398-10:39   سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌   1
13 گزارش خالص ارزش دارایی ها 9 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 9 شهریور 1398-12:43   0
14 ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری آتیه دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-9:9   سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند   1
15 گزارش خالص ارزش دارایی ها 14 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 مرداد 1398-11:9   0
صفحه 1 از 6