ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 گزارش خالص ارزش دارایی ها 3 آذر 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 آذر 1398-10:51   4
2 تحلیل شرکت سرمایه گذاری شفا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 آبان 1398-9:42   سرمایه گذاری شفادارو   2
3 گزارش خالص ارزش دارایی ها 13 آبان 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 13 آبان 1398-17:50   هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   1
4 خالص ارزش روز دارایی های شرکت سرمایه گذاری امید
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-12:48   گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   3
5 گزارش خالص ارزش دارایی ها 10 مهر 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مهر 1398-17:19   گروه دارویی سبحان   1
6 خالص ارزش دارایی های شرکت پارس توشه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 23 شهریور 1398-10:39   سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌   1
7 گزارش خالص ارزش دارایی ها 9 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 9 شهریور 1398-12:43   0
8 ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری آتیه دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-9:9   سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند   1
9 گزارش خالص ارزش دارایی ها 14 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 مرداد 1398-11:9   0
10 گزارشی از ارزش خالص دارایی های گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 2 مرداد 1398-15:56   گروه صنایع معادن فلات ایرانیان   2
11 گزارش خالص ارزش دارایی ها 20 تیر ماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 22 تیر 1398-8:19   0
12 ارزش خالص دارایی های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 9 تیر 1398-9:0   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   0
13 گزارش خالص ارزش دارایی ها 8 تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 تیر 1398-14:48   0
14 ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 خرداد 1398-16:6   سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ   2
15 گزارش خالص ارزش دارایی ها 05 خرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 خرداد 1398-14:52   0
صفحه 1 از 6