ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 گزارش خالص ارزش دارایی ها 21 آذر 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 آذر 1397-12:5   0
2 بررسی خالص ارزش دارایی های پردیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 آذر 1397-12:2   سرمایه گذاری پردیس   1
3 گزارش خالص ارزش دارایی ها 27 آبان 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 27 آبان 1397-11:6   0
4 بررسی اجمالی نماد سرمایه گذاری توکا فولاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 12 آبان 1397-14:50   سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ   0
5 گزارش خالص ارزش دارایی ها 12 آبان 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 12 آبان 1397-12:0   0
6 گزارش خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری سپه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 29 مهر 1397-15:44   سرمایه‌گذاری‌ سپه‌   0
7 گزارش خالص ارزش دارایی ها 23 مهرماه 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 مهر 1397-8:34   0
8 گزارش خالص ارزش دارایی ها 4 مهر 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 4 مهر 1397-10:30   0
9 بررسی NAV و EPS ونفت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 شهریور 1397-11:23   0
10 گزارش خالص ارزش دارایی ها 12 شهریور 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 شهریور 1397-9:5   0
11 گزارش خالص ارزش دارایی ها 28 مرداد 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 مرداد 1397-16:37   0
12 تحلیل خالص ارزش دارایی های هلدینگ های شیمیایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مرداد 1397-16:14   سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌   0
13 گزارش خالص ارزش دارایی ها 7 مرداد 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مرداد 1397-16:17   0
14 محاسبه NAV شرکت گروه بهمن
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 اردیبهشت 1397-8:7   گروه‌بهمن‌   0
15 محاسبه NAV شرکت گروه دارویی البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 18 اردیبهشت 1397-8:10   سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌   0
صفحه 1 از 4