ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بازارها
# عنوان
121 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 22 دی 1397-15:38   0
122 حذف صفر از پول ملی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 17 دی 1397-11:47   0
123 بهار بازارهای مالی در خزان اقتصاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 15 دی 1397-16:8   1
124 دوگانگی نقدینگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 دی 1397-13:49   0
125 قیمت نفت در سال 2019 افزایش خواهد یافت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 9 دی 1397-9:35   0
126 تحلیل اجمالی نمادهای منتخب
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 دی 1397-10:19   0
127 گزارش صادرات محصولات منتخب
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 دی 1397-14:13   0
128 تحلیل شرکت پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 دی 1397-11:58   پتروشیمی زاگرس   0
129 عوامل تاثیر گذار در نزول شاخص در سه ماه پاییز
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 30 آذر 1397-16:43   0
130 تحلیل اجمالی نمادهای منتخب
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 30 آذر 1397-8:20   0
131 شغدیر در آستانه معامله بلوکی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 آذر 1397-8:27   پتروشیمی غدیر   1
132 ابزار جدید بورس با ۷ صنعت بزرگ / چند و چون، مزایا و نکات مهم
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 25 آذر 1397-8:50   1
133 بررسی گزارش شفاف سازی ذوب
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 آذر 1397-9:3   سهامی ذوب آهن اصفهان   2
134 طرح انتقال آب به گل‌گهر و چادرملو
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 17 آذر 1397-15:57   0
135 تحلیل اجمالی نمادهای بنیادی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 16 آذر 1397-21:49   1