ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بازارها
# عنوان
46 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ چهارم تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 تیر 1398-9:44   0
47 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ سوم تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 3 تیر 1398-8:30   0
48 گزارش آمار صادرات
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 تیر 1398-16:7   1
49 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ اول تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 تیر 1398-9:55   0
50 نگاهی اجمالی بر روند حرکتی قیمت ها در بازار قراردادهای آتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 30 خرداد 1398-10:9   0
51 منفی متفاوت بورس تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 29 خرداد 1398-15:12   1
52 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخه 28 خردادماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 خرداد 1398-9:29   0
53 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 27 خردادماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 27 خرداد 1398-9:15   0
54 وجه منفی سرعت اصلاح بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 26 خرداد 1398-15:12   0
55 قراردادهای آتی زعفران نگین
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 خرداد 1398-14:12   1
56 نگاهی اجمالی به قراردادهای آتی زعفران نگین
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 22 خرداد 1398-12:18   2
57 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 21 خردادماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 21 خرداد 1398-9:19   0
58 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 20 خردادماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 خرداد 1398-8:48   0
59 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 18 خردادماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 18 خرداد 1398-8:51   0
60 نگاهی بر قراردادهای آتی زعفران نگین
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 13 خرداد 1398-9:22   1
صفحه 4 از 28